Siirry sisältöön

HUSin yhtymähallitus käsitteli vuoden 2024 talousarviota

Tulevan vuoden rahoituksella hoitojonojen kasvu saadaan parhaimmillaan pysähtymään, mutta hoitojonoja ei saada lyhennettyä.

HUSin yhtymähallitus käsitteli 23.10.2023 kokouksessaan talousarviota ja tulevalle vuodelle suunniteltuja tasapainottamistoimenpiteitä.

HUS on jo aiemmin tehnyt säästöjä ensi vuoden talousarvioehdotukseen 91 miljoonaa euroa karsimalla muun muassa ICT-kuluja, lääke- ja tarvikekustannuksia sekä vuokratyövoiman käyttöä. Näiden aiemmin tehtyjen säästöjen lisäksi HUS joutuu tekemään talouden tasapainottamistoimenpiteitä vielä 67,4 miljoonan euron edestä.

Esityksen mukaan HUS korottaisi asiakasmaksuja keskimäärin 20 prosenttia. Psykiatrian lyhytaikainen vuodeosastohoito säilyisi maksuttomana. Takuueläkkeen saajat ja velkajärjestelyissä olevat saisivat edelleen huojennuksia asiakasmaksuihin. Asiakasmaksujen korotuksilla HUSin taloutta tasapainotettaisiin noin 14,3 miljoonalla eurolla. Hallitus edellytti vielä selvitystä siitä, voisiko maksujen huojennuksia laajentaa uusiin asiakasryhmiin.

HUSin yhtymähallitus valtuutti HUSin myös aloittamaan neuvottelut rahoituskehyksensä kasvattamisesta Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa noin 12,5 miljoonalla eurolla.

Talouden tasapainottamiseksi HUS suunnittelee myyvänsä omaisuuttaan 15 miljoonan euron edestä. Suunnitelmissa on muun muassa HUSin omistamien henkilöstöasuntojen mahdollinen myyminen kuitenkin niin, että vuokralla asuva henkilökunta voisi jatkaa asunnoissa asumista, ja jatkossa HUSin työsuhdeasuntoja olisi tarjolla vähintään vastaavan kiintiön verran.

Toimintakuluja karsitaan koulutuksesta, matkakustannuksista sekä päivärahoista, minkä lisäksi konsernipalveluille esitetään kymmenen miljoonan euron säästövaadetta. Lisäksi henkilöstösivukulujen pienenemisellä HUS tulee säästämään 13,4 miljoonaa euroa.

Tavoitteena vuoden 2024 talousarviossa on, että hoitojonojen kasvu saadaan pysähtymään. Hoitojonot tulevat pysymään kuitenkin pitkinä, mikäli niiden purkuun ei saada lisärahaa.

Talousarvioesityksen käsittely jatkuu 13.11.2023 pidettävissä yhtymähallituksen kokouksessa, minkä jälkeen talousarvio lähetetään 14.12.2023 pidettävään HUSin yhtymäkokoukseen hyväksyntää varten.

Tietojohtaminen Uudellamaalla

Yhtymähallitus käsitteli myös lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan kannanottoa Uudenmaan tietojohtamisesta. HUSin yhtymähallitus päätti lähettää kannanoton sosiaali- ja terveysministeriölle huomioon otettavaksi asiaa koskevassa lainvalmistelussa.

HUSin ja Uudenmaan kuntien potilastiedot kuuluivat ennen sote-uudistuksen voimaantuloa yhteisrekisteriin, jolloin ammattihenkilöt pystyivät käyttämään potilaan hoidossa myös toisten Uudenmaan toimintayksikköjen tietoja, jos potilas ei tätä ollut erikseen kieltänyt.

Lainvalmistelussa lähdettiin siitä, että asiakas- ja potilastietojen liikkuvuus Uudenmaan hyvinvointialueiden välillä ja HUS-yhtymän kanssa toimisi vastaavasti kuin muualla maassa. Tällöin tietojen luovutus tehtäisiin Kanta-palveluiden kautta. Uudenmaan alueella tämä tarkoittaisi mittavaa lisätyötä luovutuslupien käsittelyssä ja muodostaisi merkittävän hidasteen tiedon integraatiolle verrattuna muuhun Suomeen. Tällä hetkellä joustava tietojenvaihto on mahdollistettu määräaikaisella siirtymäsäännöksellä vuoden 2025 loppuun.

HUSin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden näkökulmasta olisi erittäin arvokasta, että sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa viipymättä hallitusohjelman tarkoittamat valmistelutoimet Uudenmaan tietojohtamisen ja tiedon saatavuuden ongelmien korjaamiseksi.

Muut kokouksen asiat hyväksyttiin esityslistan mukaan.

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen tällä sivulla.

Yhtymähallituksen kokous pidettiin 23.10.2023. Seuraava kokous on 13.11.2023.