Siirry sisältöön

HUSin hallituksen päätökset: Vuoden 2024 talousarvion kehys etenee yhtymäkokouksen päätettäväksi

HUSin talousarvion valmistelua jatketaan 2  253 miljoonan euron kehyksen pohjalta.

HUS-yhtymän hallitus jatkoi viikko sitten pöydälle jätetyn HUSin talousarviokehyksen käsittelyä. Pöydällä olon aikana kehyksen valmistelua on jatkettu yhdessä Uudenmaan neljän hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin kanssa, jotka rahoittavat HUSin toiminnan; HUS ei saa uudessa sotepe-mallissa suoraa rahoitusta valtiolta.

Hallituksen kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen HUS-yhtymän hallitus esittää 15.6.2023 kokoontuvalle yhtymäkokoukselle, että HUSin talousarviovalmistelua jatketaan 2 253 miljoonan euron (2 253 073 000 euron) kehyksen pohjalta. Lisäksi huomioidaan mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS-yhtymän ja jäsenten välillä. Yhtymän hallituksen näkemyksen mukaan tämä talousarviokehys turvaa HUSin sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimintaedellytykset.

HUS-yhtymän talousarvion kehyksen esitetään sisältävän hyvinvointialueiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella samat palvelukokonaisuudet kuin vuonna 2023. HUS vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi HUSille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito, kuten elinsiirrot, vaikeiden palovammojen hoito ja vaativa lasten sydänkirurgia.

Yhtymähallituksen esityslistalla ei ollut muita asioita. Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen sivulla: https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Hallituksen kokous pidettiin 15.5.2023. Seuraava kokous pidetään 22.5.2023.