Siirry sisältöön

HUS tiedottaa: HUSin hallituksen päätökset – Järjestämissopimus etenee yhtymäkokoukseen

Sopimus kuvaa terveydenhuollon palveluiden nykytilan Uudellamaalla.

HUS-järjestämissopimuksessa sovitaan kokonaan uudenlaisesta yhteistyörakenteesta Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kesken. Sopimuksen tavoitteena on taata toiminnan yhteistyö ja sujuvuus kaikilla toiminnan tasoilla sote-uudistuksen myötä syntyneen Uudenmaan erillisratkaisun piirissä. Muualla Suomessa yhteistyö toteutuu hyvinvointialueiden sisällä.

Uusimaa-lain mukaan HUSilla on järjestämisvastuu vaativasta erikoissairaanhoidosta. Järjestämissopimuksen on edistettävä muun muassa terveydenhuollon tuottavuutta, laatua, potilasturvallisuutta ja palveluketjujen toimivuutta. Sopimuksen keskeinen tavoite on varmistaa, että potilaiden oikeus yhdenvertaiseen hoitoon kotikunnastaan riippumatta toteutuu.

HUS-järjestämissopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Uudenmaan hyvinvointialueiden aluevaltuustot, Helsingin kaupunginvaltuusto ja HUS-yhtymän yhtymäkokous ovat sen hyväksyneet. Sopimuksen sisällöstä, valmistelusta ja hyväksymisestä säädetään Uusimaa-laissa.

Muut asiat yhtymähallitus päätti esityslistan mukaisesti. Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen HUSin nettisivuilla:

HUSin hallituksen kokous pidettiin 24.4.2023. Seuraava kokous pidetään 8.5.2023.