Siirry sisältöön

Hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden hoitovastuu siirtyy – asiakkaiden arjessa ei muutoksia

Vuodenvaihteessa voimaan tulevan uuden vammaispalvelulain myötä hengityslaitehoidon varassa elävien henkilöiden hoito siirtyy erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueille. HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsingin kaupunki ja Uudenmaan hyvinvointialueet valmistelevat parhaillaan muutosta. Tavoitteena on, ettei asiakkaiden arki muutu siirron vuoksi.

Muutoksen jälkeen HUS vastaa edelleen hengityslaitteen varassa elävien potilaiden erikoissairaanhoidosta. Hyvinvointialueiden vastuulle kuuluvat sosiaalihuoltoon ja perushoitoon liittyvät asiat.

”Haluan kiittää kaikkia hyvästä valmistelutyöstä muutoksen edistämisessä. Hienoa, että muutos etenee näin hyvässä yhteistyössä HUSin, Helsingin kaupungin ja hyvinvointialueiden kesken. On tärkeää, että jatkossakin tällä haavoittuvalla potilasryhmällä on hyvät yhtenäiset hoitokäytännöt Uudellamaalla”,

sanoo HUSin Medisiiniset palvelut -tulosalueen johtaja Raija Kontio.

Hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden hoito sekä kuljetuspalvelut jatkuvat maksuttomina myös muutoksen jälkeen.

Potilas voi muutoksen jälkeen asua kuten tähänkin asti kotona, asumisyksikössä tai olla muussa ympärivuorokautisessa hoitopaikassa riippuen potilaan koko sairaus- ja hoitoisuustilanteesta. Hengityslaitteen varassa elävä henkilö voi jatkossa saada vammaispalvelulain nojalla taloudellista tukea.

Muutoksesta tiedotetaan potilaita ja heidän omaisiaan.

Lain voimaantulossa on kolmen vuoden siirtymäaika vuoden 2025 alusta alkaen. Siirtymäaikana hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden palvelut järjestetään nykyisen lainsäädännön mukaisesti, elleivät he itse halua siirtyä vammaispalvelulain piiriin jo aiemmin.

Lakimuutos taustalla

Muutoksen taustalla on uuden vammaispalvelulain tulo voimaan 1.1.2025 alkaen. Jatkossa hengityslaitteen varassa elävät henkilöt kuuluvat vammaispalvelulain piiriin, eikä heille enää tehdä erillisiä hengityshalvauspäätöksiä.

Vastuu vammaispalveluista ja sosiaalihuollon palveluista kuuluu hyvinvointialueille, ja HUS puolestaan tuottaa vain erikoissairaanhoidon palveluja. Hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden hoito ja hoiva on pääasiassa perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa.

Lisätietoja

  • HUSin Medisiiniset palvelut -tulosalueen johtaja Raija Kontio, p. 040 768 2627, raija.kontio@hus.fi
  • Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, vammaispalvelut, ostopalvelupäällikkö Minna Eronen, p. 09 310 24859, minna.eronen@hel.fi (1.–28.7.) 
  • Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, vammaispalvelut, palveluvastaava Carina Skantz, p. 040 351 9713, carina.skantz@itauusimaa.fi
  • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, vammaissosiaalityön koordinoiva esihenkilö Petra Katilainen, p. 050 497 2393, petra.katilainen@keusote.fi (8.7. alkaen).
  • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaispalvelut, palvelualuejohtaja Timo Hokkanen, p. 040 636 6177, timo.hokkanen@luvn.fi
  • Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaispalvelut, projektipäällikkö Linda Rex, p. 040 651 5433, linda.rex@vakehyva.fi