Siirry sisältöön

Työkykyhanke

Työkykyhankkeessa edistämme keskiuusmaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta.

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa edistämme keskiuusmaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta, vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja tuottamalla tietoa kehittämisen tueksi.

Hanke koostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta:

 • työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta
 • tuetun työllistymisen menetelmät

Toteutamme hankkeen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja alueellisen yhteistyöverkoston kanssa vuosina 2020-2022. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen päätavoitteet

 • Käynnistää ja vakiinnuttaa Keusoten keskitetty monialainen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelu.
 • Selkeyttää ja kehittää yhteistyöverkoston kanssa yhteensovitettavaa palvelukokonaisuutta ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palvelupolkuja.
 • Vahvistaa Keusoten ja yhteistyöverkoston ammattilaisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen osaamista.
 • Tuottaa ja kehittää työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen palveluita tietoon pohjautuen.
 • Edistää vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palkkatyöhön työllistymistä kehittämällä Keusoten tuetun työllistymisen laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta.
 • Tukea työvalmentajien ja muiden työllistymistä edistävien ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmäosaamista.
 • Mallintaa ja kehittää Keusoten työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon palvelupolkua tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, TE-toimiston, Kelan, ammatillisten erityisoppilaitosten ja muun verkoston kanssa.

Työkykyhankkeen Kohtaamot – tervetuloa mukaan!

Järjestämme Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen Kohtaamoita, eli ammattilaisille tarkoitettuja etätapaamisia, joihin voit osallistua matalalla kynnyksellä Teamsin välityksellä.

Kohtaamoissa voit tavata Työkykyhankkeen väkeä ja

 • kysyä konsultaatioapua ja -tukea työkyvyn tuen palveluista ja mahdollisuuksista.
 • pohtia kanssamme omaa asiakascasea (case nimettömänä ja tunnistamattomana).
 • kysyä ja saada tietoa yleisellä tasolla siitä, miten tukea asiakkaan työ- ja toimintakykyä.
 • saada tietoa alueen palveluista ja ohjausta niihin hakeutumisessa.
 • pyytää apua ja työparitukea oman asiakkaasi tilanteeseen ja auttamiseksi.
 • saada apua lähetteen tekemiseen monialaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointipalveluun.
 • saada tietoa Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeesta.

Työkykyhankkeen Kohtaamoissa on mukana aina vähintään kaksi Työkykytiimin työntekijää. Työkykytiimissä työskentelee koordinaattori, terveydenhoitaja, sosiaaliohjaaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, kokemusasiantuntija, lääkäri sekä Kelan ja TE:n asiantuntijat. Lisäksi mukana voi olla muuta hankehenkilöstöä tai vierailijoita.

Voit tulla mukaan Työkykyhankkeen Kohtaamoon sinulle sopivana aikana ohessa mainittuina ajankohtina. Olemme paikalla aina koko tunnin. Työkykyhankkeen Kohtaamoissa voi olla myös vaihtuvia vierailijoita ja teemoja, joista ilmoitamme myöhemmin ja joita voimme toteuttaa myös toiveiden ja tarpeiden mukaan. Vierailijat ja teemat löydät hankkeemme sivuilta. Ideoita ja toiveita teemoista voit kertoa Ursula Nykäselle, ursula.nykanen@keusote.fi.

Kohtaamoiden ajankohdat:

 • ke 15.9. klo 8-9
 • ke 22.9. klo 8-9
 • ke 29.9. klo 8-9, mukana hankkeen työvalmentajia
 • ma 4.10. klo 8-9, mukana Kelan asiantuntija ja Työkykytiimin lääkäri
 • ke 13.10. klo 8-9
 • pe 22.10. klo 9-10
 • ma 25.10. klo 8-9, mukana TE:n asiantuntija ja Työkykytiimin lääkäri
 • ma 1.11. klo 8-9, mukana TE:n asiantuntija ja Työkykytiimin lääkäri
 • pe 12.11. klo 9-10, mukana TE:n asiantuntija ja Työkykytiimin lääkäri
 • pe 19.11. klo 9-10
 • ma 22.11 klo 8-9, mukana TE:n asiantuntija ja Työkykytiimin lääkäri
 • ma 29.11. klo 8-9, mukana Kelan asiantuntija ja Työkykytiimin lääkäri
 • ke 8.12. klo 8-9
 • ke 15.12. klo 8-9, mukana hankkeen työvalmentajia
 • ma 3.1. klo 8-9

Tule mukaan!

Liity mukaan tästä: Teams-linkki

Lisätietoja Kohtaamoista

Työkykyohjelma ja valtakunnalliset hankkeet

Työkykyohjelman tarkoitus:

 • Tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä.
 • Ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä.
 • Lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sen avulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 – 2023. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on ohjelman toimenpidekokonaisuus, jossa työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksina yhteensä 17 miljoonaa euroa osatyökykyisten henkilöiden työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen kehittämiseen. Työkykyohjelmaan liittyviä hankkeita on Suomessa yhteensä 22.

Lue lisää Työkykytiimistä ja monialaisesta työ- ja toimintakyvyn arvioinnista: