Siirry sisältöön

Valinnanvapauskokeilut 2016-2019

Testasimme kolmea sote-uudistukseen kuuluneen valinnanvapauden elementtiä: perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen suoraa valintaa, henkilökohtaista budjettia ja suun terveydenhuollon yksikön suoraa valintaa.

Vauva ja korvamittari sekä nainen ja lääkäri
Keusoten hallinnoimassa Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa testattiin sote-uudistuksen osana ollutta asiakkaiden valinnanvapautta. Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu oli kymmenestä valinnanvapauskokeilusta niin laajuudeltaan kuin kokeilun eri osuuksissa mukana olleilta asiakasmääriltään suurin ja ainoa, jossa oli mukana kaikki kolme kokonaisuutta. Kokeilua toteutettiin 1.11.2016 – 31.10.2019 välisenä aikana.

Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa testattiin kolmea Juha Sipilän hallituksen esittämään sote-uudistukseen kuuluneen valinnanvapauden elementtiä: perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen suoraa valintaa (sote-keskukset), henkilökohtaista budjettia, ja suun terveydenhuollon yksikön suoraa valintaa. Kokeilualueena olivat kaikki kuusi Keski-Uudenmaan kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula, Pornainen ja Nurmijärvi. Lisäksi henkilökohtaisen budjetin osuudessa olivat mukana Porvoo, Sipoo ja Lohja. Väestöpohja vastaanottopalvelujen osuudessa oli n. 200 000 asukasta, henkilökohtaisessa budjetissa n. 313 000 asukasta ja suun terveydenhuollon osuudessa n. 150 000 asukasta.

Kokeilussa pystyttiin osoittamaan, että mainittuja valinnanvapauden elementtejä on mahdollista toteuttaa niin järjestäjän, palveluntuottajien kuin asiakkaidenkin toiminnan näkökulmista. Vastaanottopalvelujen suoran valinnan toteutuminen toteutui kokeilun osuuksista parhaiten suunnitelmien mukaisesti, kokeilussa olivat mukana kaikki kokeilualueella toimivat yksityiset lääkäriasemat, neljän eri yrityksen yhteensä 10 toimipistettä. Henkilökohtaisen budjetin osuuteen oli haasteellista ja hidasta saada asiakkaita mukaan, mutta palveluntuottajia oli mukana yli 70. Päinvastainen haaste oli suun terveydenhuollon osuudessa, asiakkailla olisi ollut kiinnostusta, mutta palveluntuottajille oli vaikeaa osallistua kokeiluun.

Vastaanottopalvelujen osuudessa valinnanvapauttaan käytti yli 10 000 asukasta, henkilökohtaisia budjetteja laadittiin 140 asiakkaalle ja suun terveydenhuollon yksikön valinnanvapautta käytti n. 1 800 asukasta.

Hanketta toteutettiin vuosina 2017-2019 tavoitteena tuottaa tietoa ja kokemuksia valinnanvapaudesta sote-uudistuksen valmistelun tueksi sekä valmistautua toimintamallien sujuvaan käyttöönottoon. Kun Sipilän hallituksen sote-uudistus kuitenkin kaatui ja vastaavien valinnanvapauden elementtien valmistelua ei toistaiseksi jatketa, hankkeen toiminnot päätettiin elokuun lopussa 2019. Kerätystä tiedosta ja kokemuksista on kuitenkin joka tapauksessa paljon hyötyä sosiaali- ja terveydenhuollon väistämättömästi muuttuvassa toimintaympäristössä ja toiminnan ja palvelujen jatkuvassa kehittämisessä.

Pääviestit kokeilun kokemuksista kaikkea jatkokehittämistä varten ovat:
  • Tarvevakiointi on tarpeellista, toteutettavissa ja kaikkien osapuolten etu.
  • Kannustinjärjestelmä on tarpeellinen, toteutettavissa ja kaikkien osapuolten etu.
  • Suun terveydenhuollon palvelutuotannossa ja korvausmallissa kapitaatioperusteinen rahoitus on vaikeampaa kuin perusterveydenhuollossa.
  • Henkilökohtainen budjetti on ehkä helpoiten hyväksyttävää ja vähiten kritiikkiä herättävää, mutta edellyttää kuitenkin ehkä eniten toiminnan ja asenteiden muutosta.
  • Tietojärjestelmiin ja ennen kaikkea tietojen siirtymiseen eri järjestelmien välillä tarvitaan paljon kehittämistä kaikkien osapuolten osalta.

Uudenmaan alueellisen valinnanvapauskokeilun loppuraportti:

Loppuraporttiin kuuluu myös 21 liitettä. Jos toivot lisätietoja hankkeesta tai sen liitteistä, olethan yhteydessä Keusoten kirjaamoon.

kirjaamo.hva@keusote.fi Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää (PL 46, 05801 Hyvinkää)