Siirry sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeet

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on mukana useassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankkeessa vuosina 2020-2022. Keusotelle on myönnetty valtionavustuksia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellista uudistamista tukeviin hankkeisiin sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluviin hankkeisiin.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Toiminnan painotusta halutaan siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Lisäksi palvelujen laatua ja vaikuttavuutta halutaan parantaa sekä varmistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta. Tavoitteena on myös kustannusten nousun hillitseminen.

Rakenneuudistuksessa pyritään erityisesti sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Hankkeissa keskitytään mm. ohjauksen kehittämiseen, palveluverkkoa koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin, palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn, palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen sekä muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistus -hankkeita toteutetaan Keusotessa yhtenä hankekokonaisuutena. Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tuloksena Keusoten ja tulevan itsehallintoalueen asukkaat pääsevät oikea-aikaisesti yksilöllisiä tarpeitaan vastaaviin palveluihin. Hankkeen vaikutukset näkyvät asukkaiden parempana hyvinvointina ja asiakastyytyväisyytenä sekä palvelujen järjestäjän kustannuskasvun hidastumisena.

Keusotessa asukkaille konkreettisesti näkyviä valtionavustuskohteita ovat lääkäri- ja hoitajavastaanottojen toimintamallin kehittäminen, keskitetty asiakasohjaus, peruspalvelujen integraatio erikoissairaanhoidon palvelujen kanssa ja perhekeskusten toiminnan kehittäminen. Lisäksi avustus mahdollistaa aikuisten terapioitten koulutusta henkilöstölle sekä nuoria tukevien psykososiaalisten toimintamallien käyttöönoton laajentamisen.

Hankkeet ovat käynnistyneet vuoden 2020 aikana ja jatkuvat rakenneuudistuksen osalta vuoden 2021 loppuun ja tulevaisuuden sote-keskuksen osalta vuoden 2022 loppuun asti.

Lisätietoja

kuntayhtymän johtaja, Pirjo Laitinen-Parkkonen, p. 040 182 5797
projektipäällikkö, Frank Ryhänen, p. 050 497 2666

Hyödyllisiä linkkejä