Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen valmisteluorganisaation työryhmät

Väliaikainen valmistelutoimielin vastasi valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta 28.2.2022 saakka. Tältä sivulta löydät valmisteluorganisaation työryhmät.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen
puheenjohtajisto ja sihteeri

 • pj. Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, Keusote
 • 1. vpj. Harri Lipasti, hallintojohtaja, Tuusula
 • 2. vpj. Tiina Salminen, palvelujohtaja, Keusote
 • siht. Hanna Raevuori, johtava asiantuntija, Keusote

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta sekä valmistelee uuden organisaation hallinnon järjestämistä koskevaa päätöksentekoa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja vastaa muutoksen johtamisesta.

Poliittisen seurantaryhmän
puheenjohtajisto

 • pj. Pentti Puhakka, kaupunginhallituksen pj, Hyvinkää (KOK)
 • 1. vpj. Jouni Maijala, yhtymävaltuuston pj, Keusote (PS)
 • 2. vpj. Eemeli Peltonen, kaupunginhallituksen pj, Järvenpää (SDP)

Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanoa ja välittää viestiä valmistelusta omiin poliittisiin ryhmiin.

Hyvinvointialueen integraatiotyöryhmä

 • pj. Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, Keusote
 • vpj. Tiina Salminen, palvelujohtaja, Keusote
 • siht. Hanna Raevuori, johtava asiantuntija, Keusote

Hyvinvointialueen integraatiotyöryhmä koordinoi ja ohjaa hyvinvointialueen valmisteluryhmien työskentelyä sekä raportoi valmistelun etenemisestä väliaikaiselle valmistelutoimielimelle ja Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM).

HR, johtaminen ja osaaminen -ryhmä

 • pj. Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, Keusote
 • vpj. Päivi Inberg, järjestön edustaja SOTE / SUPER, Keusote

HR, johtaminen ja osaaminen -ryhmän vastuulla on muun muassa siirtyvän henkilöstön kartoittaminen sekä henkilöstön siirtosuunnitelmien ja -sopimusten teko.

Talousryhmä

 • pj. Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, Keusote
 • vpj. Sanna Kaukua, talouspäällikkö, Keusote

Talousryhmän vastuulla on muun muassa hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarvion laatiminen sekä hyvinvointialueen talouden organisointi ja käynnistäminen.

Hallinto- ja lakiryhmä

 • pj. Petja Harakka, va. hallintojohtaja, Keusote
 • vpj. Esa Siikaluoma, hallintojohtaja, Mäntsälä

Hallinto- ja lakiryhmän vastuulla on muun muassa siirtyvien sopimusten selvittäminen, ensimmäisten aluevaalien järjestämisen tukeminen sekä hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen.

ICT-ryhmä

 • pj. Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja, Keusote
 • vpj. Hanna Downton, tietohallintopäällikkö, Keusote

ICT-ryhmän vastuulla on muun muassa hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittäminen.

Yhdyspinnat-ryhmä

 • pj. Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, Keusote
 • vpj. Kaisa Laine, vs. hyvinvointipäällikkö, Nurmijärvi

Yhdyspinnat-ryhmän vastuulla on muun muassa hyvinvointialueen ja kuntien sekä järjestöjen yhteistyön varmistaminen sekä henkilöstön ja asukkaiden osallisuuden edistäminen.

Palvelujen järjestäminen -ryhmä

 • pj. Sirpa Salinto, kehittämispäällikkö, Keusote
 • vpj. Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, Keusote

Palvelujen järjestäminen ryhmän vastuulla on muun muassa hyvinvointialueen palvelukokonaisuuksien yhteensovittaminen.

ESH-ryhmä

 • pj. Susanna Pitkänen, palvelujohtaja, Keusote
 • vpj. Raija Kontio, sairaanhoitoalueen johtaja, HUS

ESH-ryhmän, eli erikoissairaanhoitoon keskittyvän ryhmän vastuulla on muun muassa hyvinvointialueen ja erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuuksien yhteensovittaminen.

Erityishuoltopiiri-ryhmä

 • pj. Erja Pentti, palvelujohtaja, Keusote
 • vpj. Kirsi Leväpelto, tulosaluejohtaja, Eteva

Erityishuoltopiiri-ryhmän vastuulla on Eteva kuntayhtymän palvelujen yhteensovittaminen osaksi hyvinvointialuetta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä

 • pj. Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö, Tuusula
 • vpj. Tiina Salminen, palvelujohtaja, Keusote

Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän vastuulla on koulukuraattori- ja psykologipalvelujen yhteensovittaminen osaksi hyvinvointialuetta.

Pela-ryhmä

 • pj. Jussi Rahikainen, pelastuspäällikkö, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
 • vpj.

Pela-ryhmän, eli pelastustoimen valmisteluun keskittyvän ryhmän vastuulla on muun muassa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistyösopimuksen valmistelu Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Kerava hyvinvointialueille.

Viestintäryhmä

 • pj. Anu-Kaarina Suonpää, viestintäpäällikkö, Keusote
 • vpj.

Viestintäryhmän vastuulla on muun muassa hyvinvointialueen valmistelusta viestiminen yhdessä valmisteluryhmien kanssa.

Tilaryhmä

 • pj. Ville Könönen, tilakeskuksen päällikkö, Nurmijärvi
 • vpj. Antti Nikkanen, kiinteistöjohtaja, Hyvinkää

Tilaryhmän vastuulla on muun muassa hyvinvointialueen tilakysymysten ratkominen ja siirtymäajan vuokrasopimusten valmistelu.

Löydät työryhmien yhteystiedot helposti tulostettavassa muodossa tästä tiedostosta: