Siirry sisältöön

Muutostaidot ovat keskeisiä työelämätaitoja

Muutostaidot ovat keskeisiä työelämätaitoja kaikille organisaation työntekijöille.

Lähikuva virtaavasta vedestä.

Sanaan muutos liitetään usein ajatus siitä, että ensiksi oli pysyvää, sitten se muuttui ja muutoksen jälkeen uudesta tuli pysyvää. Tämä mielikuva vastaa kuitenkin huonosti työelämäämme. Jatkuvassa muutoksessa eläminen on jo arkipäivää, ja lisäksi muutosten nopeus on kiihtynyt.

Tämä edellyttää meiltä enenevässä määrin kykyä työskennellä muutosten keskellä. Muutosjohtamiseenkin tulee suhtautua uudesta näkökulmasta; se ei ole vain kertaluontoisten ponnistusten läpivientiä. Muutostaidot ovat siis keskeisiä työelämätaitoja kaikille organisaation työntekijöille.

Esihenkilö – määrittele tavoitteet ja kasvata luottamusta

Muuttuvassa ympäristössä työskentely edellyttää keskeneräisyydensietoa. Esihenkilö voi tukea tiimiään tässä merkittävästi. Selkeä yhteinen tavoite auttaa sietämään keskeneräisyyden tuomaa epävarmuutta. Se auttaa myös työn fokusoinnissa, priorisoinnissa ja helpottaa sitoutumista muutokseen. Sanonta kuuluukin: Jos et tiedä minne olet menossa, päädyt todennäköisesti toisaalle.

Pelkkä tavoite ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös luottamusta sen saavuttamisesta. On luonnollista, että muutos aiheuttaa epävarmuutta ja jopa turvattomuutta. Vastakeinona on luottamuksen lisääminen. Kun emme tiedä varmasti, mihin muutos johtaa, joudumme monessa kohtaa turvautumaan luottamiseen. Luottamuksen kasvattaminen on yksi keskeisimmistä tavoista sekä yksilön, tiimin kuin koko organisaation muutoskunnon kehittämisessä.

Vahvista resilienssiäsi ja lisää hallinnan tunnettasi

Hyvä henkinen kunto auttaa suhtautumaan asioihin myönteisesti, jaksamaan työssään paremmin, suojautumaan stressin negatiivisilta vaikutuksilta – ja sopeutumaan muutoksiin. Resilienssi on terminä laaja, mutta sen voidaan ajatella olevan kykyä joustaa muutostilanteissa, oppia uutta ja ylläpitää toimintakykyä vaihtelevissa olosuhteissa. Resilienssi koostuu sekä psyykkisistä ominaisuuksista että toiminta- ja ajattelutavoista, joiden osalta voimme kaikki kehittää itseämme.

Meille on luontaista hakea tasapainoa ja hallintaa vallitseviin olosuhteisiin ja asioihin. Tieto auttaa saavuttamaan hallinnan tunnetta, minkä vuoksi on tärkeää aktiivisesti hakeutua saatavilla olevan tiedon äärelle ja esimerkiksi osallistua yhteisiin tilaisuuksiin. Hallinnantunnetta edesauttaa myös, jos yhteisten tavoitteiden lisäksi on asettanut itselleen merkityksellisiä tavoitteita. Rauhaa muutosten keskelle tuo myös kyky keskittyä arjen perusasioihin.

Teemoista lisää muutostuen materiaaleissa

Miten ne tavoitteet olisi hyvä määritellä ja miten luottamusta käytännössä rakennetaan? Entä millä työkaluilla voisi omaa resilienssiään vahvistaa tai hallinnan tunnettaan kasvattaa? Käsittelemme näitä ja muita muutokseen liittyviä teemoja osana henkilöstön muutospakettia. Pysy kuulolla ja seuraa julkaisujamme verkkosivuiltamme:

Tutustu hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön muutostukipakettiin!