Siirry sisältöön

Vaalikuulutus

Aluevaalit 2022, valittavien valtuutettujen määrä ja ehdokashakemusten jättäminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella

Valittavien valtuutettujen määrä

Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 69 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022 – 31.5.2025. Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen aluevaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Ehdokasasettelu

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen klo 16.00.

Puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen 1,25-kertainen määrä eli Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella 86.

Ehdokashakemuksen sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten sisällöstä säädetään vaalilain 143 h – 143 k §:ssä. Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana muun muassa oikeusministeriön verkkosivuilta www.vaalit.fi.

Aluevaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset kokouksessaan 20.12.2021. Vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä tai oikaistava yllä mainittuja asiakirjoja viimeistään keskiviikkona 22.12.2021 ennen klo 16.00. Vaalilain 40 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ehdokkaan poistamisesta ja ehdokashakemusten peruutukset vaaliasiamiesten on toimitettava aluevaalilautakunnalle viimeistään torstaina 23.12.2021 ennen klo 12.00.

Ehdokashakemusten jättäminen

Aluevaalilautakunnan puolesta yllä mainitut asiakirjat ottaa vastaan aluevaalilautakunnan sihteeri Marja-Liisa Back seuraavasti:

Paikka ja käyntiosoite: Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä: Sandelininkatu 1 B 05801 Hyvinkää

Ajankohdat:

  • torstaina 9.12.2021 klo 12.00 – 14.00
  • maanantaina 13.12.2021 klo 9.00 – 11.00 ja 13.00 – 16.00 sekä
  • tiistaina 14.12.2021 klo 9.00 – 11.00 ja 13.00 – 15.59

Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa aluevaalilautakunnan sihteerille viimeistään 8.12.2021, puh. 050 4978933 tai sähköposti: ext-marja-liisa.back@keusote.fi.

Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa myös postitse osoitteella Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta, PL 46 05801 Hyvinkää.

Hyvinkää 30.11.2021
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta