Siirry sisältöön

Äänestäminen

Aluevaltuusto tulee käyttämään hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa – älä siis jätä ääntäsi käyttämättä!

Äänestäminen vaalipäivänä 23.1.2022

Varsinaisena vaalipäivänä 23.1.2022 kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Oma äänestyspaikka mainitaan äänioikeusilmoituksessa, jonka äänioikeutetut saavat postitse.

Äänestyspaikalla pitää olla mukana henkilöllisyystodistus: poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

Äänestyspaikat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (linkit avautuvat kuntien omille verkkosivuille):

Tarkemmat ohjeet vaalipäivänä äänestämisestä löydät Vaalit.fi-sivustolta:

Äänestäminen ennakkoon

Varsinaisen vaalipäivän sijasta voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla. Ota mukaasi äänestyspaikalle henkilöllisyystodistuksesi!

  • Ennakkoäänestys kotimaassa 12. – 18.1.2022
  • Ennakkoäänestys ulkomailla 12. – 15.1.2022

Ennakkoäänestyspaikat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (linkit avautuvat kuntien omille verkkosivuille):

Tarkemmat ohjeet ennakkoon äänestämisestä löydät Vaalit.fi-sivustolta:

Muut äänestystavat

Varsinaisen vaalipäivän äänestämisen ja ennakkoäänestyksen lisäksi käytössä on myös laitosäänestys, kotiäänestys, kirjeäänestys ja laivaäänestys.

Laitosäänestys: Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Laitosäänestyspaikat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (linkit avautuvat kuntien omille verkkosivuille):

Kotiäänestys: Ennakkoon voi äänestää myös kotonaan, mikäli äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista.

Kirjeäänestys: Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Laivaäänestys: Ulkomailla olevissa suomalaisissa laivoissa järjestetään ns. laivaäänestys laivan henkilökunnalle.

Voit lukea tarkempia tietoja erilaisista äänestystavoista Vaalit.fi-sivustolta:

Kuka voi äänestää?

Aluevaalien vaalipiirinä on hyvinvointialue. Asuinpaikkasi määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokasta voit äänestää. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluvat samat kunnat kuin nykyiseenkin Keusoteen: Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Pornainen.

Vaaleissa voi äänestää alueen täysi-ikäiset kuntalaiset. Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä on 3.12.2021, eli äänioikeus perustuu siihen, missä kunnassa on tuona päivänä kirjoilla.

Tarkempaa tietoa äänioikeudesta löydät Vaalit.fi-sivustolta: