Siirry sisältöön

Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvontasuunnitelma on yksi työkaluista, jonka avulla seurataan, arvioidaan ja kehitetään palvelujen laatua ja turvallisuutta toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 47§:n mukaan omavalvontasuunnitelma tulee laatia kaikissa sosiaalipalvelujen toimintayksiköissä.

Olemme kehittäneet Keusoten sosiaalipalvelujen omavalvontaa vuoden 2020 aikana omavalvonnan projektissa. Projektityöryhmä on laatinut Keusoten omavalvontasuunnitelman lomakepohjan, toimintaohjeet lomakkeen käyttöön ja koulutusmateriaalin lomakkeen sisällöllisen laadun kehittämiseen.

Omavalvontasuunnitelman laadinta on toimintayksikön lähiesimiehen vastuulla. Omavalvontasuunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Toimintayksiköt seuraavat omavalvonnan toteutumista ja päivittävät toiminnassa tapahtuneet muutokset omavalvontasuunnitelmiinsa niin, että ne ovat aina ajan tasalla. Omavalvontasuunnitelmat ovat toimintayksiköissä julkisesti nähtävillä, asiakkaiden saatavilla ja ne julkaistaan Keusoten verkkosivuilla.

Keusoten omien sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmat

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityö:

Asumispalvelut:

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Sosiaalinen kuntoutus:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut