Siirry sisältöön

Päätöksenteko ja hallinto

Sidonnaisuudet (kuntayhtymä)

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka …

Valtuusto (kuntayhtymä)

Yhtymävaltuusto on Keusoten ylin päättävä toimielin. Valtuuston toimikausi on kunnallisvaalikauden pituinen. Yhtymävaltuuston kokousajat kevät 2022 …

Hallitus (kuntayhtymä)

Keusoten hallituksessa on 20 jäsentä.Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kaikilla jäsenkunnilla on edustaja hallituksessa. Kuntayhtymän hallituksen kokousajat …

Yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät kunnallisia palveluja ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Yksityiset sosiaalipalveluntuottajat, kuten yritykset, järjestöt ja …

Hallinnon kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa esim. muistutuksia oikaisuvaatimuksia, ja toimittaa ne oikean tahon käsiteltäviksi.

Talouspalvelut

Talouspalvelut vastaa Keusoten eli Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän talouden kokonaisuudesta, talouden prosessien ja menetelmien kehittämisestä ja yhtenäistämisestä.

Hankinnat

Keusoten hankintapalveluissa hankimme tuotteita ja palveluja sekä kuntalaisille että kuntayhtymän käyttöön.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Myös asiakkaiden omaiset ja muut läheiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen.

Potilasasiamies

Potilasasiamies toimii oikeuksiesi edistämiseksi ja toteuttamiseksi ohjaamalla ja neuvomalla hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa.