Siirry sisältöön

Asukkailta suosituksia aluevaltuustolle: Toiveena selkeät digipalvelut yhdeltä luukulta

Kuva kevään 2024 puntaroivasta asukaspaneelista.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) asukkaat toivovat sote-palveluihin helppokäyttöisiä ja luotettavia digipalveluita, jotka olisivat kaikki saatavilla yhdestä paikasta. Tärkeää ovat myös digipalveluiden käyttöön saatava tuki, hyvät ohjeet ja lainattavat laitteet.

Keusoten puntaroivan asukaspaneelin loppulausuma luovutettiin aluevaltuustolle torstaina 13.6.2024. Loppulausumassa on asukaspaneelin toimenpidesuositukset sosiaali- ja terveyspalveluiden digiasioinnin kehittämiseksi.

Keusoten huhtikuussa järjestämässä puntaroivassa asukaspaneelissa reilu 40 keskiuusimaalaista ideoi Keusoten digiasioinnin kehittämistä kolmella eri tapaamisella. Keusote on viime vuosien aikana kehittänyt digitaalisia asiointimahdollisuuksia, jotta sote-palveluissa asiointi olisi mahdollisimman sujuvaa, turvallista ja monimuotoista.

Hyvät digipalvelut edellyttävät kuitenkin jatkuvaa kehittämistä, ja nyt oli asukkaiden vuoro kertoa, mihin suuntaan katse tulisi seuraavaksi kohdistaa. Asukkaille annettiin tehtäväksi laatia konkreettisia suosituksia Keusoten poliittisille päättäjille.

Asukkaiden ehdotuksilla digiasiointi sopii lähes kaikille

Puntaroivaan asukaspaneeliin osallistuneet asukkaat pohtivat sote-palveluiden digiasiointia sekä omasta käyttäjänäkökulmastaan että hyvinvointialueen resurssien näkökulmasta. Loppulausuman toimenpidesuosituksissa painottuu palveluiden helppokäyttöisyys, saavutettavuus ja se, että digipalveluiden käyttöön saa tarvittaessa apua.

– Kiteytetysti voisi todeta, että panelistit toivovat, että kaikki digipalvelut löytyvät helposti yhdestä paikasta. Asukkaiden ehdotuksilla digiasiointi sopiikin lähes kaikille kuitenkaan lähipalveluja unohtamatta, kertoo asukaspaneeleiden järjestämisestä vastannut johtava asiantuntija Tero Seitsonen.

Puntaroivan asukaspaneelin suositukset digiasioinnin kehittämiseksi:

1.    Oman asian etenemisen seuranta – Miten oman asian käsittely etenee ja millä aikataululla.
2.    Digipalvelujen tulee olla saavutettavia, selko- ja monikielisiä, helppokäyttöisiä ja niiden tulee herättää luottamusta yhtä lailla asukkaille kuin henkilöstöllekin. 
3.    Digipalvelujen käyttöön tulee olla tarjolla tukea.
4.    Digipalvelujen käyttöön tulee tarjota ”etäkäyttöhuoneita”, joissa on laitteet ja ohjeistukset.
5.    Digipalvelujen tulee olla saatavilla yhdestä paikasta, esimerkiksi “Keusote-appista”. 
6.    Asukkaalla pitää olla vapaus valita, käyttääkö hän digipalveluja vai muita asiointikanavia.

Puntaroivat asukaspaneelit toteutettiin yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Kutsut asukaspaneeliin lähetettiin keskiuusimaalaisille Digi- ja väestötietovirastolta saadun satunnaisotoksen perusteella, jotta asukaspaneelissa kuuluu mahdollisimman kattavasti eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien hyvinvointialueen asukkaiden ääni.

Lisätiedot:

www.keusote.fi/puntaroivat-asukaspaneelit

Tero Seitsonen, johtava asiantuntija
p. 050 497 2554
tero.seitsonen@keusote.fi

Kuvassa viittaavia käsiä ilmassa sekä teksti: Puntaroivat asukaspaneelit 2024 sekä Keusoten logo.