Siirry sisältöön

Asukaspaneeli avaa asukkaille oven Keusoten päätöksentekoon

Piirroskuvassa viittaavia käsiä.

Alueemme asukkaille avautuu nyt uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa Keusoten päätöksentekoon puntaroivien asukaspaneelien kautta. Toteutamme yhdessä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa hankkeen, jonka aikana järjestetään kaksi puntaroivaa asukaspaneelia. Ensimmäinen paneeli järjestetään syksyllä 2023 ja toinen keväällä 2024.

Lähestymme alueemme asukkaita mahdollisuudella osallistua asukaspaneeliin kirjeitse. Kirjeiden vastaanottajat valitaan satunnaisotannalla. Jos saat kirjeen, jossa sinulle tarjotaan mahdollisuutta osallistua asukaspaneeliin, voit ilmoittautua osallistujaksi. Ilmoittautuneista valitsemme paneeliin noin 30–40 henkilöä siten, että paneeli edustaa hyvinvointialueen asukkaita ja väestöryhmiä mahdollisimman hyvin.

Harkittu asukasnäkemys päätöksenteon tukena

Ensimmäinen puntaroiva asukaspaneeli järjestetään loka-marraskuussa 2023 ja sen aiheena on lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen. Asukaspaneelissa osallistujat kokoontuvat perehtymään ja keskustelemaan aiheesta. He saavat keskustelun tueksi taustatietoa ja kuulevat asiantuntijoita.

Hyvinvointialueen päättäjät saavat asukaspaneeleiden lopputuloksena asukkailta harkitun ja jäsennellyn loppulausuman ja toimenpidesuosituksia oman päätöksentekonsa tueksi. Samalla päätöksenteon moniäänisyys ja edustavuus paranevat.

Hankkeen aikana arvioimme asukaspaneelien hyödyllisyyttä ja toimivuutta osana hyvinvointialueen päätöksentekoa.

Voit lukea puntaroivista asukaspaneeleista lisää verkkosivuiltamme: