Siirry sisältöön

Asiakas- ja potilasturvallisuusviikko: Kohti kansallista turvallisuuskulttuuria

Kuvassa lapsi ja aikuinen pitävät toisiaan kädestä kiinni.

Kansallisiin toimintamalleihin ja strategioihin sitoutuminen kehittää asiakas- ja potilasturvallisuutta paikallisesti, mutta ohjaa myös Suomea kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Keusote on valinnut vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteoksi systeemisen toimintamallin juurruttamisen lastensuojelussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on linjannut systeemisen toimintamallin valtakunnalliseksi lastensuojelun toimintamalliksi. Lastensuojelussa systeemisessä työotteessa lapsen tai nuoren elämää tarkastellaan kokonaisuutena: kaikki hänen elämänsä osa-alueet ja ihmiset muodostavat systeemin, jonka osat vaikuttavat toisiinsa. Keskeistä työotteessa ovat lapsen tai nuoren ja hänen perheensä kokemukset sekä ihmisten välisten suhteiden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen. 

Keusoten lastensuojelussa on aktiivisesti työskennelty toimintamallin juurruttamiseksi kaikkiin lastensuojelun palveluihin. Tähän mennessä jo reilusti yli 100 työntekijää on osallistunut kuuden päivän koulutuksiin, joissa kouluttajina ovat toimineet THL:n kouluttajakoulutuksen käyneet Keusoten omat työntekijät.

– Systeeminen työote vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja psyykkistä turvallisuutta. Lisäksi sen on todettu vaikuttavan myönteisesti myös työhyvinvointiin ja yhteistyökulttuuriin. Systeeminen työote vie lastensuojelutyötä vahvasti kohti sosiaali- ja terveysministeriön (STM) laatiman asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian kärkitavoitteita. Olemme erittäin iloisia, että kehittämistyömme nähdään vaikuttavana myös tästä turvallisuuden parantamisen näkökulmasta, kiittää Keusoten lastensuojelun kuntouttavan työn palveluesimies Tuija Ruuskanen.  

Keusote onnittelee lastensuojelun henkilöstöä! Tunnustus on osa Keusotessa vietettävää asiakas- ja potilasturvallisuusviikkoa, joka huipentuu kansainväliseen WHO:n julistamaan teemapäivään sunnuntaina 17.9.2023.

Systeeminen toimintamalli on hyvin linjassa kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian kanssa

STM:n laatiman kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan. Strategisia kärkiä on neljä: yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa, hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset, turvallisuus ensin kaikissa organisaatioissa ja parannamme olemassa olevaa. Tavoitteena on ottaa käyttöön parhaaseen tutkittuun tietoon perustuvat suositukset niin, että ne hyödyttävät ammattilaisia, potilaita ja asiakkaita kaikissa organisaatioissa kaikilla työskentelyn tasoilla.

THL:n valtakunnalliseksi lastensuojelun toimintamalliksi linjaama systeeminen toimintamalli on hyvin linjassa kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian kanssa. Systeemisessä työotteessa on keskeistä:

  • Lasten ja perheiden elämä nähdään laajana kokonaisuutena, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa.
  • Ytimessä on asiakkaana olevan lapsen ja hänelle tärkeiden ihmissuhteiden vahvistaminen.
  • Työskentelyssä panostetaan asiakassuhteen rakentamiseen.
  • Tavoitteena on lapsen ja perheen osallisuuden ja toimijuuden sekä lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistuminen.
  • Onnistunut käyttö edellyttää tiimin kouluttamista uuteen toimintatapaan, tiimirooleja, sopivaa tiimikokoa ja asiakasmäärää sekä selkeää systeemistä viikkokokouskäytäntöä.
Kuvassa Keusoten lastensuojelun henkilöstöä. Vasemmalta Esa Peltokangas, Laura Varvas, Mikko Salminen ja Heidi Lautala.
Kuvassa Keusoten lastensuojelun henkilöstöä. Vasemmalta Mikko Salminen, Laura Varvas, Esa Peltokangas ja Heidi Lautala.

Lue lisää:

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia (asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi)

Systeeminen toimintamalli lastensuojelussa (thl.fi)

Aiheeseen liittyvät palvelut