Siirry sisältöön

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistus etenee viimeisiin käyttöönottoihin

Kuvituskuva

Keusotessa on käynnissä asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden yhtenäistäminen, joka etenee vaiheittain vuoden 2023 loppuun asti, jolloin uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus on käytössä koko Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Yhtenäistäminen tuo mukanaan käyttöönottoja, käyttökatkoja, testauksia sekä koulutuksia

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus otetaan käyttöön palveluissamme syksyn 2023 aikana vielä seuraavasti:

  • Nurmijärven ja Hyvinkään sosiaalipalveluissa 2.10. alkaen
  • Nurmijärven suun terveydenhuollossa 16.10. alkaen
  • Nurmijärven perusterveydenhuollossa 1.11. alkaen

Pyydämme varautumaan mahdolliseen tilapäiseen viiveeseen ja ruuhkaan palveluissamme, kun perehdymme uusien järjestelmien käyttöön. Ennen käyttöönottoa vanhojen ja uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien välillä tehdään tiedonsiirtoja, jotka voivat aiheuttaa lyhyitä käyttökatkoja palveluissamme.

Syksyn kolme käyttöönottoa ovat hankkeen viimeiset suuret toiminnalliset muutokset.
Vuonna 2024 edessä on vielä sosiaalipalvelujen tietojen liittäminen Kanta-järjestelmään.

Miksi uuteen asiakas- ja potilasjärjestelmäkokonaisuuteen siirrytään?

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden merkittävimpänä vaikutuksena on palvelutoiminnan asiakasprosessien, toimintatapojen ja kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja sujuvoittaminen.

Uusi yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus mahdollistaa entistä paremmin moniammatillisen yhteistyön ja sote-ammattilaisten välisen viestinnän. Yhtenäinen tietopohja mahdollistaa myös uudenlaisten palvelujen kehittämisen hyvinvointialueen asukkaiden parhaaksi, kuten vaikkapa digitaalisten palvelujen edistämisen.

Järjestelmäkokonaisuus toimii OMNI360-tuoteperheen alla ja sen toimittaa CGI Suomi Oyj. Kokonaisuus korvaa yhteensä 16 Keusotessa käytössä ollutta erillistä järjestelmää.

Muutoksen taustalla on yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista eli sote-uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan, jotta voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa.

Kuvituskuva