Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 9.11.23

Aika 9.11.2023, klo 18.00

Paikka Krapihovi, Tuusula

Käsitellyt asiat

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 53 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • valita Willem van Schevikhovenin ja Sara Peltolan pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Tapio Havulan ja Heta Ravolainen-Rinteen.
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 15.11.2023 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 • valita Willem van Schevikhovenin ja Sara Peltolan pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Tapio Havulan ja Mia Rundgrenin.
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 15.11.2023 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

§ 54 Hyvinvointikertomus 2022

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi päivitetyn Alueellisen hyvinvointikertomuksen 2022 täydennettynä indikaattoriliitteellä ja Kansallisella terveysindeksillä 2019-2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 55 Alueellinen vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelman 2023-2025.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 56 Tuotannon järjestämisen periaatteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat tuotannon järjestämisen periaatteet.

Päätös: Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

§ 57 Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää muuttaa vuoden 2023 talousarvion liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 58 Hyvinvointialuetodistusohjelma

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. hyväksyä lyhytaikaista rahoitusta varten perustettavaksi velkaohjelmiksi hyvinvointialuetodistusohjelmat tai vaihtoehtoisesti nimeämistavan mukaan kuntatodistusohjelmat seuraavien rahalaitosten kanssa: Nordea Bank Abp,OP Yrityspankki Oyj,Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminta, Aktia pankki Oyj, Swedbank AB (Publ) Suomen sivuliike sekä Danske Bank A/S  Suomen sivuliike
 2. asettaa rahalaitoskohtaiseksi limiitiksi 150 Me ja että lyhytaikaista lainaa voi olla kerrallaan nostettuna yhteensä kaikilta rahalaitoksilta enintään 150 Me.
 3. korottaa Kuntarahoituksen kanssa tehtyä hyvinvointialuetodistusohjelman limiittiä 150 Me:on.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 59 Sidonnaisuusrekisterin tilanne 2023

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 60 Eron myöntäminen Onni Rostilalle aluevaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää eron Onni Rostilalle aluevaltuuston jäsenyydestä
 2. merkitsee tiedoksi,​ että aluevaltuuston puheenjohtaja on kutsunut Onni Rostilan tilalle aluevaltuuston jäseneksi Perussuomalaisten 1. varavaltuutetun Tiina Karhusen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 61 Eron myöntäminen Nina Pietilälle aluehallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Nina Pietilälle eron Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenen tehtävästä
 2. valitsee Nina Pietilän tilalle uuden varajäsenen Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Nina Pietilälle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenen tehtävästä
 2. valita Nina Pietilän tilalle uudeksi varajäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen Reija Taupilan, ehdollisena sille, että hänelle myönnetään ero varsinaisen jäsenen tehtävästä.

§ 62 Eron myöntäminen Reija Taupilalle aluehallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Reija Taupilalle eron Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenen tehtävästä
 2. valitsee Reija Taupilan tilalle uuden jäsenen Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Reija Taupilalle eron Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenen tehtävästä
 2. valita Reija Taupilan tilalle uudeksi jäseneksi Nina Pietilän Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen.

§ 63 Aluevaltuuston kokoukset keväällä 2024

Esitys: Aluevaltuusto hyväksyy vuoden 2024 kevään kokousaikataulun seuraavasti:

 • torstaina 25.1.2024 klo 18 varapäivä (kokousta ei pidetä, mikäli joulukuun kokouksessa ehditään käsitellä kaikki asiat)
 • torstaina 7.3.2024 klo 18
 • torstaina 2.5.2024 klo 18
 • torstaina 13.6.2024 klo 18

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 64 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto merkitsee valtuustoaloitteet tiedoksi ja päättää lähettää ne aluehallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Aluevaltuusto päätti merkitä tiedoksi, että uusia valtuustoaloitteita ei jätetty.