Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 8.12.22

Aika 8.12.2022, klo 17.00

Paikka Järvenpää-talo

Käsitellyt asiat

§ 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 80 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

  • valita Onni Rostilan ja Olli Savelan pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Anna-Liisa Lyytisen ja Annika Kokon.
  • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 81 Voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen täydentäminen

  1. Esitys: Aluevaltuusto päättää ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintopäällikön 24.11.2022 § 6 tekemän selvityksen täydennyksen
  2. että kuntayhtymän hallintopäällikön päätöksellään täydentämät sopimukset siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 82 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja niiden perusteet 1.1.2023 alkaen

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja niiden perusteet liitteen mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Hyväksyttiin ponsi.

§ 83 Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma 2023-2025

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelman 2023-2025 osana alueellista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2022-2025.

Päätös: Hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Lisäys dialle 19:

  • Tiedottaminen alueen toimijoiden kesken on avointa ja riittävää. Alueella kehitetään yhtenäisiä, sujuvia ja lainmukaisia prosesseja tiedonsiirtoihin ja yhteistyöhön opetushenkilökunnan, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa.

Lisäys dialle 19:

  • Opiskelijahuollon tietohallintoa kehitetään niin, että tieto kulkee vaivatta käytössä olevien tietojärjestelmien välillä ja työn kannalta välttämätön tieto on helposti työntekijöiden saatavilla.

§ 84 Hyvinvointialueen strategia ja palvelustrategia

Esitys: Aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian sisällön.

Päätös: Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

§ 85 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion sekä 2024-2025 taloussuunnitelman.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 86 Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä arviointikertomukseen annetun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 87 Valtuustoaloitteet 2022

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 88 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen valinta

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

  • myöntää Johanna Linnalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä
  • valitsee Johanna Linnan tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

  • myöntää Johanna Linnalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä
  • valitsee Johanna Linnan tilalle uudeksi jäseneksi Mimmi Launialan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

§ 89 Tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2023 – 2025

Esitys: Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 90 Hyvinvointialueen hallintosäännön päivittäminen 1.1.2023 lukien

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännöksi 1.1.2023 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 91 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja päättää lähettää ne aluehallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.