Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 25.5.23

Aika 25.5.2023, klo 18.00

Paikka Krapihovi, Tuusula

Käsitellyt asiat

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 10 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • valita Ari Koponen ja Harri Lepolahti pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Kenneth Morelius ja Tuija Reinikainen.
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 31.5.2023 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 11 Eron myöntäminen aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävästä Eemeli Peltoselle ja aluevaltuuston puheenjohtajan valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. myöntää Eemeli Peltoselle eron aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävästä,
 2. valita aluevaltuuston puheenjohtajan, ja
 3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös: Aluevaltuusto päätti

 1. myöntää Eemeli Peltoselle eron aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävästä,
 2. valita aluevaltuuston puheenjohtajaksi Irma Pahlmanin ja
 3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

§ 12 Eron myöntäminen Jorma Piisiselle aluehallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 • myöntää Jorma Piisiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenen tehtävästä
 • valitsee Jorma Piisisen tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen.

Päätös: Aluevaltuusto päätti

 • myöntää Jorma Piisiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenen tehtävästä
 • valitsee Jorma Piisisen tilalle uudeksi jäseneksi Henri Perälahden Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen.

§ 13 Eron myöntäminen Onni Rostilalle aluehallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Onni Rostilalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenen tehtävästä
 2. valitsee Onni Rostisen tilalle uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen

Päätös: Aluevaltuusto päätti

 1. myöntää Onni Rostilalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenen tehtävästä
 2. valitsee Onni Rostisen tilalle uudeksi varajäseneksi Tom Bomanin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen

§ 14 Eron myöntäminen Henri Perälahdelle sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • myöntää Henri Perälahdelle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä
 • valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon.
 • nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon jaostolle uuden puheenjohtajan

Päätös: Aluevaltuusto päätti

 • myöntää Henri Perälahdelle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä
 • valitsee hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Mari Valveen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon.
 • nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon jaostolle uudeksi puheenjohtajaksi Mari Valveen.

§ 15 Hyvinvointikertomus 2022

Esitys: Aluevaltuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2022.

Päätös: Aluevaltuusto päätti hyväksyä alueellisen hyvinvointikertomuksen 2022. Hyvinvointikertomus täydentyy vielä indikaattoriliitteen osalta usean tutkimuksen valmistuttua vuoden 2023 aikana. Täydentynyt indikaattoriliite esitellään valtuustolle sen valmistuttua.

§ 16 HUS-järjestämissopimus

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan HUS-järjestämissopimuksen (liite 1).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 17 Valtuustoaloitteet 2022

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 18 Vastaus valtuustoaloitteeseen “Selvitys johtamisjärjestelmästä” 3.3.2022

Esitys: Aluevaltuusto päättää 

 • hyväksyä vastauksen SDP:n aluevaltuustoryhmän tekemään valtuustoaloitteeseen päätöksenteko- ja johtamismallin toimivuuden arvioinnista sekä
 • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 19 Keusoten kuntoutuskeskuksen kurssimuotoisen kuntoutuksen hoitopäivän asiakasmaksuhinnan muutos

Esitys: Aluevaltuusto päättää, että kurssimuotoisen kuntoutuksen asiakasmaksu lasketaan 1.1.2023 alkaen takautuvasti vuoden 2022 hoitopäivämaksun tasolle 33,40 euroa/hoitopäivä ja että muut Keusoten kuntoutuskeskuksen hoitopäivämaksut ja asiakasmaksut pysyvät aluevaltuuston 8.12.2022 § 82 päätöksenmukaisina.

Päätös: Aluevaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

§ 20 Ikääntyneiden kotihoidon, perhehoidon ja asumispalveluiden asiakasmaksuohjeen sekä yhteisöllisen asumisen asiakasmaksun määräytymisen periaatteiden päivittäminen sekä yhteisöllisen asumisen tukipalvelumaksu

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. hyväksyä ikääntyneiden kotihoidon, perhehoidon ja asumispalveluiden asiakasmaksujen soveltamisohjeen liitteen 1 mukaisesti.
 2. yhteisöllisen asumisen tukipalvelumaksun käyttöön ottamisesta vaihtoehto A:n mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 21 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto merkitsee valtuustoaloitteet tiedoksi ja päättää lähettää ne aluehallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.