Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 25.1.24

Aika 25.1.2024, klo 15.00

Paikka Hyvinkääsali, Kauppatori 1, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • valita Tom Bomanin ja Heta Ravolainen-Rinteen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Ulla-Mari Karhun ja Jussi Salosen.
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 30.1.2024 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana torstaina yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 • valita Tom Bomanin ja Annika Kokon pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Ulla-Mari Karhun ja Jussi Salosen.
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 30.1.2024 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana torstaina yleisessä tietoverkossa.

§ 3 Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelma

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä

 1. liitteen mukaisen palvelujen verkostosuunnitelman 2023–2030 ja
 2. edellä listatekstissä esitetyt periaatteet 1–7.

Päätös: Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

Aluevaltuusto päätti hyväksyä

 • Liitteen mukaisen palvelujen verkostosuunnitelman 2023–2030;
 • Palvelujen verkoston kehittämisen periaatteet: 
 1. Asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus
 2. Palvelujen saavutettavuus ja saatavuus
 3. Väestön palvelutarpeen muutosten huomioiminen
 4. Alueellinen palvelutoiminta
 5. Palvelujen monimuotoisuus
 6. Kustannustehokkaat palvelut ja monimuotoiset tilat
 7. Moniammatillinen yhteistyö
 • Jokelan, Pornaisten, Kellokosken ja Rajamäen terveysasemista palveluineen toteutetaan sote-yksikköselvitykset ja Hyvinkään terveysasemasta sote-keskusselvitys vuosien 2024-2025 aikana.
  Päätökset terveysasemien käytön jatkosta tai muuttamisesta sote-yksiköiksi tai sote-keskuksiksi tuodaan valtuuston tehtäväksi selvitysten valmistuttua.
 • Kiljavan sairaalan nykyisistä tiloista ei irtauduta, ennen kattavan selvityksen valmistelemista vaihtoehtoisesta tilaratkaisusta kuntoutukselle. Selvitys valmistellaan vuosien 2024-2025 aikana ja päätökset Kiljavan sairaalan tilojen jatkokäytöstä, tai uudesta tilaratkaisusta, tuodaan valtuustolle tehtäväksi selvityksen valmistuttua.

Hyväksyttiin seuraava ponsiesitys: Palvelujen verkostosuunnitelmasta tehdään saavutettavat digi- ja printtiversiot.

Perussuomalaisten ryhmä jätti eriävän mielipiteen päätökseen.

§ 4 Hallintosäännön päivittäminen 12.2.2024 lukien

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. hyväksyä liitteessä Esittelijän ehdotus_Hallintosäännön muutokset 25.1.2024 esitetyt muutokset hallintosääntöön ja
 2. että muutokset tulevat voimaan 12.2.2024 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan, mutta tehtiin tekninen korjaus 34 §:n kohtiin 5 – 7.

§ 5 Pasi Solosen eronpyyntö aluevaalilautakunnasta ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. todeta Pasi Solosen luottamustoimen päättyneeksi
 2. valita hänen tilalleen aluevaalilautakuntaan uuden jäsenen.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. todeta Pasi Solosen luottamustoimen päättyneeksi
 2. valita hänen tilalleen aluevaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi Aki Korpelan.

§ 6 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne aluehallituksen valmisteltavaksi.

Päätös: Uusia valtuustoaloitteita ei ollut.