Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 22.9.22

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous

Aika 22.09.2022, klo 18:00

Paikka Järvenpään lukio

Käsiteltävät asiat

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 50 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. valita Sanna Kervisen ja Tuija Linna-​Pirisen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Seppo Hakulisen ja Pinja Perholehdon. 
 • päättää,​että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 27.9.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 51 Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Anne Uotiselle eron Keski-​Uudenmaan tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valitsee Anne Uotisen tilalle uuden varajäsenen hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Anne Uotiselle eron Keski-​Uudenmaan tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valitsee Anne Uotisen tilalle varajäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaan Jarmo Mäkisen.

§ 52 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen valinta

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Kyösti Jauhiaiselle eron Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis-​ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä.
 • valitsee Kyösti Jauhiaisen tilalle uuden jäsen Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis-​ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Kyösti Jauhiaiselle eron Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis-​ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä.
 • valitsee Kyösti Jauhiaisen tilalle jäseneksi Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis-​ja tulevaisuuslautakuntaan Veikko Seunan.

§ 53 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hyvinvointialueelle antaman selvityksen täydentäminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää 

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän hallintopäällikön 23.6.2022 § 3 ja 8.9.2022 § 5 tekemät selvityksen täydennykset
 • että Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän yhtymähallituksen 15.2.2022 § 20 selvityksessä sekä hallintopäällikön edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 54 Eteva kuntayhtymän Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle antaman erityishuoltopiirin omaisuutta, sopimuksia ja vastuita koskevan selvityksen täydennys

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteiden mukaisen selvityksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 55 Vantaan kaupungin selvityksen täydennys Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle pelastustoimelta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

Esitys: Aluevaltuusto päättää: 

 1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Vantaan kaupungin selvityksen. 
 2. merkitä tiedoksi varattu oikeus täydentää annettua selvitystä tarvittaessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 56 Järvenpään kaupungin selvityksen täydennys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluevaltuusto päättää 

 • ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Järvenpään kaupungin 6.6.2022 § 5  tekemän selvityksen täydennyksen 
 • että Järvenpään kaupunginhallituksen 16.2.2022 § 48 selvityksessä sekä edellä mainitussa täydennyksessä mainittu omaisuus,​lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. 
 • valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 57 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluevaltuusto päättää 

 1. että Uudenmaan päihdehuoltokuntayhtymän selvityksessä mainittu omaisuus,​lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. 
 • valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 58 Mäntsälän kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluevaltuusto päättää 

 1. että Mäntsälän kunnanhallituksen 14.2.2022 § 39 selvityksessä omaisuus,​lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät Uudenmaan hyvinvointialueelle. 
 • valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 59 Hyvinkään kaupungin hyvinvointialueelle annettavan selvityksen täydennys

Esitys: Aluevaltuusto päättää 

 • ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Hyvinkään kaupungin 4.7.2022 § 192 tekemän lisäselvityksen  
 • että Hyvinkään kaupunginhallituksen 28.2.2022 § 54 selvityksessä sekä edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.
 • valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa  mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 60 Pornaisten kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluevaltuusto päättää 

 1. että Pornaisten kunnanhallituksen 21.2.2022 § 25 selvityksessä omaisuus,​lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. 
 • valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 61 Tuusulan kunnan selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluevaltuusto päättää 

 1. että Tuusulan kunnanhallituksen 28.2.2022 § 79 selvityksessä mainittu omaisuus,​lomapalkkavelka,​sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. 
 • valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 62 Nurmijärven kunnan selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan

hyvinvointialueelle

Esitys: Aluevaltuusto päättää 

 1. että Nurmijärven kunnanvaltuuston 28.2.2022 § 12 selvityksessä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus ,​lomapalkkavelka vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle
 • valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 63 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto merkitsee valtuustoaloitteet tiedoksi ja päättää lähettää ne

aluehallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 64 Hyvinvointialueen johtajan valinta

Esitys: Aluevaltuusto päättää 

 1. suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin,​
 2. virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,​
 3. todeta,​että valinta on ehdollinen siihen asti,​kunnes valittu on esittänyt

terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen

Päätös: Hyvinvointialuejohtajaksi valittiin Mikko Komulainen.