Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 21.9.23

Aika 21.9.2023, klo 18.00

Paikka Hyvinkääsali

Käsitellyt asiat

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 36 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • valita Johanna Jokisen ja Kenneth Moreliuksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Willem van Schevikhoven ja Sara Peltola.
 • että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 27.9.2023 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.
 • edellisestä poiketen tarkastaa pöytäkirjan pykälien 41-49 osalta välittömästi asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan muuten mutta pöytäkirjantarkastajksi valittiin Johanna Jokisen sijaan Johanna Linna ja Kenneth Morelius sekä varalle Willem van Schevikhoven ja Sara Peltola.

§ 37 Hyvinvointialueohjelma

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. Hyväksyä hyvinvointialueohjelman ja sen seuraavat päälinjaukset:
  1. Kysyntää vaikuttaminen
  1. Virtaukseen vaikuttaminen
  1. Tuotantorakenteeseen vaikuttaminen
  1. Työilmapiiriin ja -olosuhteisiin vaikuttaminen
 2. Hyväksyä hyvinvointialueohjelman perusperiaatteet:
  1. talouden sopeuttaminen toteutetaan ensisijaisesti eri kehittämistoimenpiteiden kautta (suorien säästöjen sijaan)
 3. että periaatteita ja päälinjauksia tarkennetaan osana vuoden 2024 talousarvion valmistelua
 4. siitä, että ohjelman toteumasta raportoidaan osana osavuosikatsauksia
 5. että ohjelmaa tarkennetaan tarvittaessa rullaavasti
 6. Todeta alijäämän kattamistavoitteeksi 80 M€, jonka vuosittaista kokoluokkaa tarkistetaan osana talousarvioprosessia.

Päätös: Hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

§ 38 Osavuosikatsaus 1-6/2023

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. Merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2023
 2. Vaatia noudattamaan aluevaltuuston hyväksymää talousarviota.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 39 Tuotannon järjestämisen periaatteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat tuotannon järjestämisen periaatteet.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti siirtää seuraavaan kokoukseen.

§ 40 Ikääntyneiden kotihoidon, perhehoidon ja asumispalveluiden asiakasmaksujen määrittäminen ja soveltamisohje -asiakirjaan tarkennus säännöllisen kotihoidon palvelun keskeytyksen vaikutuksesta asiakasmaksuun

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä tarkennuksen Asiakasmaksuohjeen tekstiin kohtaan 3.4. Poissaolon vaikutus kotihoidon asiakasmaksuun ylläolevan kuvauksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 41 Eron myöntäminen Tarja Kuikalle kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Tarja Kuikalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Tarja Kuikalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä ja
 2. valita hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan Jaana Syrjänen.

§ 42 Eron myöntäminen Pirja Vitikka-Koposelle kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • myöntää Pirja Vitikka-Koposelle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä
 • valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Pirja Vitikka-Koposelle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä ja
 2. valita hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan Tarja Kuikka.

§ 43 Eron myöntäminen Aila Koivuselle aluehallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Aila Koivuselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenen tehtävästä
 2. valitsee Aila Koivusen tilalle uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Aila Koivuselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenen tehtävästä ja
 2. valita Aila Koivusen tilalle uudeksi varajäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen Annina Nuutinen

§ 44 Eron myöntäminen Pinja Perholehdolle aluehallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Pinja Perholehdolle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenen tehtävästä
 2. valitsee Pinja Perholehdon tilalle uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Pinja Perholehdolle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenen tehtävästä ja
 2. valita Pinja Perholehdon tilalle uudeksi varajäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen Aila Koivunen

§ 45 Eron myöntäminen Ina Kuulalle kehittämis- ja tulevaisuus lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Ina Kuulalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Ina Kuulalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä ja
 2. valita Ina Kuulan tilalle uudeksi jäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan Jenni Marttinen.

§ 46 Eron myöntäminen Matleena Eemolalle palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää eron Matleena Eemolalle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää eron Matleena Eemolalle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydesta
 2. valita Matleena Eemolan tilalle uudeksi varajäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan Mira Lehtisen.

§ 47 Eron myöntäminen Mira Lehtiselle palveluiden järjestämisen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Mira Lehtiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Mira Lehtiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan jäsenyydestä
 2. valita Mira Lehtisen tilalle uudeksi jäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan Matleena Eemola

§ 48 Eron myöntäminen Kati Lepojärvelle pelastuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Kati Lepojärvelle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakunnan varajäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Kati Lepojärvelle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakunnan varajäsenyydestä
 2. valitsee Kati Lepojärven tilalle uudeksi varajäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakuntaan Susanna Koivula.

§ 49 Eron myöntäminen Lea Ahoselle pelastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Lea Ahoselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Lea Ahoselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valita Lea Ahosen tilalle uudeksi jäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakuntaan Kati Lepojärven.

§ 50 Eron myöntäminen Petri Kolmoselle sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • myöntää Petri Kolmoselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenyydestä ja
 • valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 • myöntää Petri Kolmoselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenyydestä ja
 • valita Petri Kolmosen tilalle uudeksi jäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon valitaan Jaakko Haapamäki.

§ 51 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys:

Päätös: Valtuusto totesi, että uusi valtuustoaloitteita ei ollut.