Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 16.2.2023

Aika 16.2.2023, klo 18.00
Paikka Gustavelund, Tuusula

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • valita Anna-Liisa Lyytisen ja Annika Kokon pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Ari Koposen ja Harri Lepolahden.
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 22.2.2023 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 3 Ilmoitusasiat

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 4 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Kuntien palvelutasoon suunnitelluista merkittävistä muutoksista kuntayhtymän johdon ja kunnan johdon tiedoksi suunnitelmavaiheessa

Esitys: Aluevaltuusto

 • hyväksyy edellä valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Päätettiin äänestyksen jälkeen palauttaa asia valmisteltavaksi.

§ 5 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Ennakoivien terveystarkastusten järjestäminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 • hyväksyä valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 6 Vastaus valtuustoaloitteeseen, sote-alalta pois vaihtaneiden hoitajien työhön paluun täydennyskoulutus

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 • hyväksyä valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 7 Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen valinta

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • myöntää Mari Simelius-Hulmille eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä
 • valitsee Mari Simelius-Hulmin tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 • myöntää Mari Simelius-Hulmille eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä
 • valita Mari Simelius-Hulmin tilalle Minna Aittakallion uudeksi jäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon.

§ 8 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne aluehallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisätiedot:
Aluevaltuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen
eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi
p. 050 557 9092