Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 15.6.23

Aika 15.6.2023, klo 18.00

Paikka Gustavelund, Tuusula

Käsitellyt asiat

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 23 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • valita Kenneth Moreliuksen ja Tuija Reinikaisen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Reija Taupilan ja Taneli Kalliokosken.
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 21.6.2023 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 24 Eteva kuntayhtymän vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös

Esitys: Aluevaltuusto päättää, että aluevaltuusto

 • hyväksyy Eteva kuntayhtymän tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022,
 • myöntää vastuuvapauden Eteva kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 25 Eteva kuntayhtymän tilikauden 2022 arviointikertomus

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää

 • saattaa Eteva kuntayhtymän arviointikertomuksen tilikaudelta 2022 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakuntien kautta aluevaltuustoille tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 26 Tilintarkastuskertomus 2022, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • merkitä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastuskertomuksen 2022 tiedoksi
 • hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen ja
 • myöntää vastuuvapauden valmistelutoimielimen ja hyvinvointialueen tilivelvollisille ajalta 1.1.-31.12.2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 27 Arviointikertomus 2022

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja
 2. että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 28 Hallintosäännön muuttaminen

Esitys: Aluevaltuusto

 1. hyväksyy hallintosääntöön liitteessä ehdotetut muutokset ja
 2. päättää että hallintosäännön pykälään 187 tehtävää muutosta sovelletaan takautuvasti 1.1.2023 lukien ja että sen mukaisesti korjatut palkkiomäärät muutetaan hallintosääntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan äänin JAA 45-EI 23

§ 29 Eroaminen Keski-Uudenmaan Hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenyydestä

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Tiia Lintulalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenen tehtävästä
 2. valitsee Tiia Lintulan tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja valittiin Tiia Lintulan tilalle Leni Niinimäki.

§ 30 Eron myöntäminen aluehallituksesta ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Irma Pahlmanille eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenen ja 2. varapuheenjohtajan tehtävästä
 2. valitsee Pahlmanin tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen
 3. valitsee aluehallitukseen 2. varapuheenjohtajan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Irma Pahlmanille eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenen ja 2. varapuheenjohtajan tehtävästä
 2. valita Pahlmanin tilalle Pirja Vitikka-Koposen uudeksi jäseneksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen
 3. valita aluehallitukseen 2. varapuheenjohtajaksi Sirkka Rousun.

§ 31 Vastaus valtuustoaloitteeseen “Mielenterveysambulanssi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle”

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 • hyväksyä vastauksen Vihreiden aluevaltuustoryhmän tekemään valtuustoaloitteeseen mielenterveysambulanssin hankkimisesta sekä
 • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 32 Keusoten kuntoutuskeskuksen kurssimuotoisen kuntoutuksen hoitopäivän asiakasmaksuhinnan muutos

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 • kurssimuotoisen kuntoutuksen asiakasmaksu lasketaan 1.1.2023 alkaen takautuvasti
 • muut Keusoten kuntoutuskeskuksen hoitopäivämaksut ja asiakasmaksut pysyvät aluevaltuuston 8.12.2022 § 82 päätöksen mukaisina

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 33 Aluevaltuuston kokousajat syksyllä 2023

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä valtuuston vuoden 2023 syksyn kokousaikataulun seuraavasti:

 • torstaina 21.9.2023 klo 18
 • torstaina 9.11.2023 klo 18
 • torstaina 14.12.2023 klo 18

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 34 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto merkitsee valtuustoaloitteet tiedoksi ja päättää lähettää ne aluehallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.