Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 13.6.24

Aika 13.6.2024, klo 16.00

Paikka Krapihovi, Tuusula

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 40 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • valita Pentti Puhakan ja Mimmi Launialan pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Mika Timosen ja Pirjo Komulaisen.
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 18.6.2024 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana torstaina yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 41 Arviointikertomus 2023

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja
 2. että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 42 Tilintarkastuskertomus 2023, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi
 2. hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen ja
 3. myöntää vastuuvapauden Hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta.1.1.2023–31.12.2023.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 43 Henkilöstökertomus 2023

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 44 Alueellinen hyvinvointikertomus 2023

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointikertomuksen 2023.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 45 Vuoden 2024 investointisuunnitelman päivittäminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman päivittämisen vuoden 2024 osalta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 46 Eron myöntäminen Laura Alkulalle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Laura Alkulalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Laura Alkulalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
 2. valita hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Mari Vesan tarkastuslautakuntaan.

§ 47 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Asumispäivystysyksikön perustaminen omana tuotantona Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 48 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Lastensuojelun resurssit ja toimintatavat

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 49 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Ostolaskujen julkaiseminen verkkosivuilla avoimena datana

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 50 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne aluehallituksen valmisteltavaksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että uusia valtuustoaloitteita ei ollut.