Siirry sisältöön

Aluevaltuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueohjelman

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto kokoontui 21.9.23 Hyvinkäällä. Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan hyvinvointialueohjelman, jolla linjataan alueemme palveluiden kehittämistä ja hillitään hyvinvointialueen talouden kustannusten kasvua.

Hyvinvointialueohjelman päätavoitteena on löytää keinoja sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi ja saavuttaa toiminnassa sellaisia muutoksia, joilla voidaan hidastaa talouden kustannusten kasvua.

Hyvinvointialueilla on valtionvarainministeriön vaatimuksesta talouden alijäämän kattamisvelvollisuus vuoteen 2026, mikä Keusoten osalta on noin 80 miljoonaa euroa.

Hyväksytty hyvinvointialueohjelma rakentuu vahvasti toimintaa kehittävän kokonaisuuden ympärille. Toimintaa kehitetään ja rahoitusvajetta pyritään kattamaan pääosin Kestävän kasvun -ohjelman kautta. Suoria säästöjä ohjelma pitää sisällään noin 20 miljoonaa euroa.

– Uskon, että hyvinvointialueohjelman tavoitteet saavutetaan,

toteaa aluevaltuuston puheenjohtaja Irma Pahlman.

Vuoden 2023 tilinpäätösennuste alijäämäinen

Kesäkuun toteutuman perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos on 55,​0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on noin 65,​7 miljoonaa euroa.

Keusoten oman palvelutuotannon toimintakatteen ylitys on noin 7,​8 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon osalta noin 9,​1 miljoonaa euroa. Pelastustoimen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti,​ vaikka Keski-​Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstökuluissa onkin pieni ylitysuhka.

Hyvinvointialueen taloutta rasittavat muun muassa henkilöstöpula, ja siitä johtuva henkilöstön ostopalvelut, lastensuojelun kustannukset, koronanäytteenottokulut ja työterveyshuollon kustannusten kasvu. Lisäksi HUS-​yhtymä on korottanut siirtoviivepäivähintaa/hoitopäivä 630 eurosta 1250 euroon. Siirtoviivepäivien määrä on kasvanut 61,​5 % (1–7 kk) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja kustannukset ovat kolminkertaistuneet.