Siirry sisältöön

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen tilinpäätöksen 2022

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui torstaina 15.6.23 Tuusulassa. Kokouksen aiheina olivat muun muassa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätös 2022 ja arviointikertomus. Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksestä Keusoten kuntoutuskeskuksen kurssimuotoisen kuntoutuksen hoitopäivän asiakasmaksumuutoksen.

Hyvinvointialueen tilinpäätös 2022  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 tilikauden tulos on nolla euroa. Aluevaltuusto päätti hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden valmistelutoimielimien ja hyvinvointialueen tilivelvollisille ajalta 1.1.-31.12.22.  

Hyvinvointialueen arviointikertomus 2022 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta esitti vuoden 2022 arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 

Arviointikertomus keskittyy hyvinvointialueen valmisteluun vuodelta 2022, koska varsinainen hyvinvointialueen toiminta käynnistyi 2023 vuoden alusta.  Tarkastuslautakunta arvioi kertomuksessaan, että yleisesti ottaen valmistelun tärkeimmässä tehtävässä, sujuvassa siirtymisessä hyvinvointialueeksi onnistuttiin hyvin.  Aluevaltuusto päätti merkitä arviointikertomuksen tiedoksi, ja lähettää sen aluehallitukselle toimenpiteitä varten.