Siirry sisältöön

Aluehallitus päätti tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja osaamistoiminnan (TKIO) lähtökohdista

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 21.3.23 tutkimus-, kehittämis-, innovaatio ja osaamistoiminnan (TKIO) lähtökohdista. Keusoten TKIO-ekosysteemi on yhteistyöverkosto, joka on toiminut jo kuntayhtymävuodesta 2019 alkaen. 

TKIO-ekosysteemissä asukkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit, yritykset ja tutkijayhteisöt voivat kehittää ja tutkia yhdessä. Tämän yhteisen kehittämisen tarkoituksena on parantaa palvelujen laatua, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä uudistaa tunnistetun tarpeen mukaisesti sote-palveluja tietoon pohjautuen. Ekosysteemi luo edellytyksiä innovatiivisen kehittämiseen ja tutkimukseen.

Yhteiset tutkimukselliset painopisteet vuosille 2022–2023 ovat: asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut, monialainen toimintamalli ja palvelujärjestelmät, vaikuttavuusperusteinen johtaminen, digi-/etäpalveluiden kehittäminen ja arviointi sekä TKIO-toiminnan alueellinen kehittäminen. 

Lisäksi vuoden 2023 aikana on tarkoitus valmistella TKIO-ohjelma vuosille 2023–2030 huomioiden HUS- järjestämissopimuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen TKKI-tavoitteet (tutkimus, kehittäminen, koulutus, innovaatiotavoitteet).

Jotta onnistuisimme palveluiden laadullisesta kehittämisessä, tulee meillä olla fokuksessa jatkuva monipuolinen tutkimustyö ja vaikuttavuuden syy-seuraussuhteiden perkaaminen. Tämä TKIO-ekosysteemi on Keusoten keuhkot,  

kuvailee aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.