Siirry sisältöön

Aluehallitus antoi lausunnon hyvinvointialuejohtajan valinnasta tehtyihin valituksiin

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 22.9.2022 hyvinvointialuejohtajaksi Mikko Komulaisen. Valinnasta tehtiin kaksi valitusta, joihin annettavaa lausuntoa aluehallitus käsitteli kokouksessaan 31.1.2023.

Lausunnossaan hyvinvointialue vaatii valitusten hylkäämistä perusteettomina. Hyvinvointialue katsoo, että hakijoiden ansiovertailu on toteutettu asianmukaisesti, valtuutetuilla on ollut riittävät mahdollisuudet saada tietoja hakijoista ja asian valmistelusta ja että valintamenettely on muutenkin ollut asianmukainen.

Asian käsittely etenee siten, että hallinto-oikeus varaa valittajille mahdollisuuden antaa vastaselitys hyvinvointialueen lausuman johdosta. Hallinto-oikeus voi harkintansa mukaan pyytää lisäselvityksiä- tai -lausumaa myös tämän jälkeen. Asian käsiteltyään hallinto-oikeus antaa asiassa ratkaisunsa. Käsittelyaika on viime aikoina ollut keskimäärin n. 1 vuosi.