Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä: Aluehallitus linjasi erikoissairaanhoidon kehyksestä vuodelle 2024

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tiistaina 13.6.23 kokouksessaan HUS-yhtymän talousarviokehyksen linjauksia. 

Aluehallitus päätti kokouksessaan linjata HUS-yhtymän hallituksen esityksestä poiketen, että HUS-yhtymän talousarvion valmistelukehys vuodelle 2024 on 2 236 235 000 euroa. Lisäksi aluehallitus linjasi, että yhtymäkokouksen tulee päättää valmistelua ohjaavista periaatteista, joiden mukaan HUS:n kehyslaskennassa nyt määritelty pohja muodostaa kulujen kasvun maksimin.  

Hyvinvointialueuudistuksen periaatteiden ja rahoituksen määräytymisen periaatteet huomioiden HUS-yhtymän on varmistettava, ettei sen todelliset kustannukset kasva nopeammin kuin hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sotekustannukset. HUS-yhtymän tulee kattaa vuonna 2023 mahdollisesti syntyvät alijäämät hyvinvointialuelain edellyttämässä määräajassa taloussuunnitelmassaan 2024–2026.  

HUS:n talouden tasapainottamiseen liittyvät esitykset välttämättömistä palveluverkko- tai -tasomuutoksista tulee valmistella yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa. 

Uudenmaan hyvinvointialueiden saama rahoitus kattaa myös erikoissairaanhoidon palvelut 

Sote-uudistuksen rahoitusmalli on yleiskatteellista ja hyvinvointialueiden saamasta valtionrahoituksesta rahoitetaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin järjestämisvastuulla olevat palvelut sekä HUSin järjestämisvastuulla olevat ja järjestämissopimuksen perusteella tuottamat palvelut.  

HUSin erikoissairaanhoidon maksuosuus Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviossa on ollut 269,8 Me (sisältäen terveyskeskuspäivystyksen) ja se on muodostanut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kokonaismenoista n. 33 %. 

Muut aluehallituksen päätökset ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.