Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 9.5.23

Aluehallitus

Aika 9.5.2023, klo 14:30

Hotel Sveitsi

Käsitellyt asiat

§ 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 15.2.2023 lukien.

Päätösehdotus:       

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                                       

§ 119 Tiedoksi

Iltakouluasia

 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan ajankohtaiset

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 120 Ehdokkaiden nimeäminen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää nimetä valinta-alueen yhteisiksi ehdokkaiksi Daniel Sazonovin ja Inga Nyholmin.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 121 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Sarastia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä Sarastia Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi.
 2. nimetä yhtiökokousedustajaksi Sarastia Oy:n yhtiökokouksiin rahoitus- ja talousjohtajan
 3. nimetä ehdokkaaksi Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan rahoitus- ja talousjohtajan ja hallitukseen henkilöstöjohtajan.
 4. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet kannattaa nimettyjä ehdokkaita yhtiön toimielimiin ja noudattaa muutoin yhtiökokouksessa pohjaehdotuksia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 122 Eron myöntäminen Henri Perälahdelle sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 • myöntää Henri Perälahdelle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä
 • valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon.
 • nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon jaostolle uuden puheenjohtajan

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 123 Eron myöntäminen Jorma Piisiselle aluehallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 • myöntää Jorma Piisiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenen tehtävästä
 • valitsee Jorma Piisisen tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 124 Jäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää nimetä Veli-Matti Aittolan Nurmijärven edustajaksi hyvinvointialueen vammaisneuvostoon toimikaudelle 2022-2025 Liisa Jenkinsin tilalle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 125 Virkojen perustaminen 09.05.2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 126 Hyvinvointikertomus 2022

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 127 Vastaus valtuustoaloitteeseen “Mielenterveysambulanssi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle”

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se päättää

 1. hyväksyä vastauksen Vihreiden aluevaltuustoryhmän tekemään valtuustoaloitteeseen mielenterveysambulanssin hankkimisesta sekä
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 128 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:     Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 129 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan