Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 7.6.22

Aika 07.06.2022, klo 16:00-19.12

Paikka Hyvinkää Sveitsi

Käsitellyt asiat

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 66 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 67 Aluehallituksen edustajien nimeäminen muihin toimielimiin

Esitys: Aluehallitus päättää valita edustajansa toimikaudeksi 2022–2025:

 • kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan
 • palvelujen järjestämisen lautakuntaan
 • hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon
 • hyvinvointialueen vanhusneuvostoon
 • hyvinvointialueen vammaisneuvostoon

Päätös:

Aluehallitus päätti valita edustajansa toimielimiin toimikaudeksi 2022–2025 seuraavasti:

 • kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan: Sirkka Rousu v. 2022–2023, Heta Ravolainen-Rinne v. 2024–2025
 • palvelujen järjestämisen lautakuntaan: Virpi Räty
 • hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon: Tiia Lintula
 • hyvinvointialueen vanhusneuvostoon: Maiju Tapiolinna v. 2022–2023 ja Jorma Piisinen v. 2024–2025
 • hyvinvointialueen vammaisneuvostoon: Taneli Kalliokoski

§ 68 Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sopimus yhteistyöstä

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä liitteenä 1 olevan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen.
 2. nimetä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhteistyöryhmään kaksi luottamushenkilöedustajaa ja yhden viranhaltijaedustajan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Aluehallitus päätti yksimielisesti nimetä yhteistyöryhmään hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ja hyvinvointialuejohtajan.

§ 69 HUS-yhtymän hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Esitys: Aluehallitus päättää

 1. nimetä HUS-yhtymän hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
 2. antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä.

Päätös:

Aluehallitus päätti nimetä HUS-yhtymän hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

varsinainen jäsen Annika Kokko, henkilökohtainen varajäsen Sari Silventoinen

varsinainen jäsen Ulla-Mari Karhu, henkilökohtainen varajäsen Harri Virtanen

Lisäksi aluehallitus päätti antaa HUS-yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen em. hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta.

§ 70 DigiFinland Oy:n osakemerkintä ja osakassopimuksen hyväksyminen

Esitys: Aluehallitus päättää, sillä edellytyksellä, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle tarjotaan merkittäväksi DigiFinland Oy:n osakkeita:

 1. merkitä 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7) osakkeita olennaisilta osin liitteen 1 mukaisin ehdoin;
 2. sitoutua ja allekirjoittaa yhtiön osakassopimuksen olennaisilta osin liitteen 2 mukaisin ehdoin; ja
 3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan olennaisilta osin liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen ja liitteen 3 mukaisen osakkeiden merkintäsitoumuksen, hyväksymään merkittävien osakkeiden määrän mahdollisen muutoksen ja neuvottelemaan ja hyväksymään teknisluonteisia muutoksia liitteisiin 1–3.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 71 Hyvinvointialueen valmistelun tilanne

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen valmistelusta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 72 Aluehallituksen syksyn 2022 kokousajat

Esitys: Aluehallitus päättää, että syksyn 2022 kokousaikataulu on:

 • tiistai 30.8.2022 klo 15
 • tiistai 13.9.2022 iltakoulu ja kokous klo 15
 • tiistai 27.9. 2022 seminaari koko päivä ja kokous
 • tiistai 11.10.2022 hallitus klo 15
 • tiistai 1.11.2022 hallitus klo 15
 • 3-4.11.2022 seminaari
 • tiistai 15.11 2022 kokous ja iltakoulu klo 15
 • tiistai 29.11.2022 klo 15
 • tiistai 13.12.2022 klo 15

Päätös:

Aluehallitus päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti, että syksyn 2022 kokousaikataulu on:

 • tiistai 30.8.2022 klo 16
 • keskiviikko 14.9.2022 iltakoulu ja kokous klo 15
 • tiistai 27.9. 2022 seminaari koko päivä ja kokous
 • tiistai 11.10.2022 hallitus klo 16
 • tiistai 1.11.2022 hallitus klo 16
 • 3-4.11.2022 seminaari
 • tiistai 15.11 2022 kokous ja iltakoulu klo 15
 • tiistai 29.11.2022 klo 15
 • tiistai 13.12.2022 klo 15