Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 7.5.24

Aluehallitus

Aika 7.5.2024, klo 14:30

Kipinä

Käsitellyt asiat

§ 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 10.5.2024 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                               

§ 123 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • vt. Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Hyrylän sote-keskuksen omistusmuoto iltakouluesittely
 • YTA-sopimus luonnos

Tiedoksi:

 • Aluehallituksen puheenjohtajan osallistuminen:
 • 16.-17.5.2024 Aluehallitusten puheenjohtajien verkoston kokous, Mikkeli
 • 25.-27.6.2024 Suomi Areena, Pori

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 124 Talousraportointi 1–3/2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2024.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 125 Taloussuunnitelma 2025–2027

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 talousarvion valmistelun lähtökohdat.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 126 Vuoden 2024 investointisuunnitelman päivittäminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman päivittämisen vuoden 2024 osalta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 127 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella tehty tuotteistus sekä hinnasto vuodelle 2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää hyväksyä palveluhinnaston vuodelle 2024 liitteen mukaisesti sekä oikeuttaa rahoitus- ja talousjohtajan päättämään vähäisistä muutoksista hinnastoon.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 128 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakassopimuksen
 • valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan hyväksymään sopimukseen ennen sen allekirjoittamista mahdollisesti tarvittavat tekniset ja vähäiset korjaus- tai muutostarpeet.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 129 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen / Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy yhtiökokous 8.5.2024

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää
 • merkitä tiedoksi Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun.
 • antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia;
 • nimetä yhtiön hallitukseen hyvinvointialueen ehdokkaan

Päätös:

Aluehallitus päätti

1.       merkitä tiedoksi Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun.

2.       antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia;

3.       nimetä yhtiön hallitukseen hyvinvointialueen ehdokkaaksi hallintopäällikkö Sannamari Nousiaisen.

§ 130 Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokous 15.5.

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää
 • merkitä tiedoksi Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouskutsun;
 • antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia ja että hallitukseen valitaan 5 jäsentä ja hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan; ja
 • nimetä yhtiön hallitukseen kolme ehdokasta ja näiden keskuudesta ehdokkaan puheenjohtajaksi.

Päätös:

•               Aluehallitus päätti

1.             merkitä tiedoksi Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouskutsun;

2.             antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia ja että hallitukseen valitaan 5 jäsentä ja hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan; ja

3.             nimetä yhtiön hallitukseen ehdokkaiksi Susanna Pitkäsen, Taneli Kalliokosken ja Kimmo Behmin ja puheenjohtajaksi ehdotetaan Taneli Kalliokoskea.

§ 131 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 121 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.