Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 7.3.23

Aluehallitus

Aika 7.3.2023, klo 14:30

Hotel Sveitsi

Käsitellyt asiat

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 15.2.2023 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan                                

§ 66 Tiedoksi

Iltakouluasia

 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • HVA-johtajan kehityskeskusteluun valmistautuminen, aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 67 Talouden tasapainottamis- ja muutosohjelma

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää käynnistää talouden tasapainottamis- ja muutosohjelman tavoitteena kattaa alijäämä vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lisäksi aluehallitus ohjeistaa palvelualueita ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut-kokonaisuutta etsimään säästöjä vähintään 10 Me vuoden 2023 alijäämän pienentämiseksi.

Päätös: Aluehallitus päätti käynnistää Hyvinvointialueohjelman valmistelun. Yhtenä tavoitteena on kattaa vuoden 2023 aikana tarkentuva alijäämä valtiovarainministeriön vaatimuksen mukaisesti vuoden 2026 loppuun mennessä. 

Hyvinvointialueohjelmaan sisältyy myös jo aiemmin aloitettu ja nyt päivitettävä Talouden ja toiminnan kestävän kehityksen ohjelma (TTKK-ohjelma) sekä kevään aikana valmisteltava henkilöstöohjelma ja palveluiden verkostosuunnitelma. Alustavien laskelmien mukaan tasapainottamisen tarve on noin 100 miljoonaa euroa. Summa tarkentuu vielä kevään kuluessa.

Olli Savela jätti päätökseen eriävän mielipiteen

§ 68 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen 15.3.2023 kokousta varten

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 15.3.2023 kokoukseen.
 2. nimetä yhtymäkokousedustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 15.3.2023.
 3. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 15.3.2023 kokoukseen.
 2. nimetä yhtymäkokousedustajaksi aluehallituksen puheenjohtajan ja hänen  henkilökohtaiseksi varaedustajakseen vt. hyvinvointialuejohtajan HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 15.3.2023.
 3. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen kannattaa kokouksen pohjaesityksiä.

§ 69 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Kuntien palvelutasoon suunnitelluista merkittävistä muutoksista kuntayhtymän johdon ja kunnan johdon tiedoksi suunnitelmavaiheessa

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen Kuntien palvelutasoon suunnitelluista merkittävistä muutoksista kuntayhtymän johdon ja kunnan johdon tiedoksi suunnitelmavaiheessa uudelleen valmisteltavaksi asian valmistelijalle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 70 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 71 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan