Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 31.1.23

Aluehallitus

Aika 31.1.2023, klo 14:30

Järvenpää-talo

Käsitellyt asiat

§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 25.1.2023 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 25 Tiedoksi

Iltakouluasia

 • Kuljetuspalveluiden kilpailutus
 • HVA johtajan ajankohtaiskatsaus
  • Muutosohjelma
 • Katsaus sisäiseen tarkastukseen

Päätösehdotus: Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 26 Tarkastuspäällikön viran perustaminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää;

 • Aluehallitus päättää perustaa tarkastuspäällikön viran ja että palkkaus on tasolla 9 (KVTES liite 1, asiantuntijat ja johdon palkkausjärjestelmän mukaisesti).

 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 27 Vastaus valtuustoaloitteeseen, sote-alalta pois vaihtaneiden hoitajien työhön paluun täydennyskoulutus

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää ehdottaa

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 • hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
 • toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 28 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 29 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 30 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle hyvinvointialuejohtajan valinnasta tehdyn valituksen johdosta

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. että asia käsitellään hallintosäännön mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta
 2. lausua Helsingin hallinto-oikeudelle liitteen 3 mukaisesti. Lausumaan voidaan tarvittaessa tehdä vähäisiä teknisiä muutoksia ennen sen toimittamista hallinto-oikeudelle.
 3. valtuuttaa asianajaja Joel Uusi-Oukarin Asianajotoimisto Roihu Oy:n toimimaan hyvinvointialueen asiamiehenä hallinto-oikeudessa vireillä olevissa asioissa.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 31 Varsinaisen jäsenen nimeäminen sote-neuvottelukuntaan (lisäpykälä)

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. ottaa asian käsiteltäväksi lisäasiana
 2. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana.
 3. nimetä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaaksi varsinaiseksi jäseneksi sote-neuvottelukuntaan vt. hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulaisen.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.