Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 30.8.22

Aika 30.8.2022, klo 16:00

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§ 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluehallitus päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 89 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 90 Palvelujohtajien ja muiden johtavien viranhaltijoiden virkojen perustaminen

Esitys: Aluehallitus päättää perustaa 1.1.2023 lukien:

1. 3 palvelujohtajan virkaa

2. tieto- ja digijohtajan, rahoitus- ja talousjohtajan, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan ja integraatiojohtajan virat

Päätös: Aluehallitus päätti perustaa 1.1.2023 lukien

1. 3 palvelujohtajan virkaa, yhden kullekin seuraavista palvelualueista:

o Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue

o Aikuisten, mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluiden sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelualue

o Terveyspalveluiden ja sairaanhoidon palvelualue

2. tieto- ja digijohtajan, rahoitus- ja talousjohtajan, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan ja integraatiojohtajan virat

§ 91 Kehitysvammaisten erityisen vaativien palvelujen järjestäminen Uudellamaalla 1.1.2023 järjestämisvastuun siirron jälkeen ja liikkeenluovutuksen valmistelun aloittaminen

Esitys: Aluehallitus päättää,

1. valtuuttaa Eteva kuntayhtymän käynnistämään omalta osaltaan liitteessä esitetyn erityisen vaativien palvelujen kokonaisuuden liikkeenluovutusprosessin valmistelun HUS-yhtymälle yhteistoiminnassa HUS-kuntayhtymän, Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sekä Uudellamaalla toimivien erityishuoltopiirien kanssa. Valmistelun tavoitteena on selostusosassa kuvattujen kehitysvammaisten erityispalvelujen siirtäminen HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien.

2. valtuuttaa HUS-kuntayhtymän hallituksen sopimaan liikkeenluovutuksen valmistelusta aiheutuvista tavanomaisista ja kohtuullisista kustannuksista, jotka peritään Uudenmaan hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta näiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

Päätös: Aluehallitus päätti,

1. valtuuttaa Eteva kuntayhtymän käynnistämään omalta osaltaan erityisen vaativien palvelujen kokonaisuuden liikkeenluovutusprosessin valmistelun HUS-yhtymälle yhteistoiminnassa HUS-kuntayhtymän, Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sekä Uudellamaalla toimivien erityishuoltopiirien kanssa. Valmistelun tavoitteena on selostusosassa kuvattujen kehitysvammaisten erityispalvelujen siirtäminen HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien.

2. valtuuttaa HUS-kuntayhtymän hallituksen sopimaan liikkeenluovutuksen valmistelusta aiheutuvista tavanomaisista ja kohtuullisista kustannuksista, jotka peritään Uudenmaan hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta näiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

§ 92 Etevan esitys Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinrannan osakkeiden siirrosta

Esitys: Aluehallitus päättää osaltaan hyväksyä tällä hetkellä Etevan kuntayhtymän omistamien Kiinteistö Oy Virvelinrannan osakkeiden (110 kpl) siirtymisen kokonaisuudessaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 93 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen jäsenehdokkaiden nimeäminen hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan

Esitys: Aluehallitus päättää nimetä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaat hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan seuraavasti:

· väliaikainen hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen (ensisijaisesti jäsen)

· ma. rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia (ensisijaisesti varajäsen)

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 94 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen valinta

Esitys: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

· myöntää Kyösti Jauhiaiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen tehtävästä

· valitsee Kyösti Jauhiaisen tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 95 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen jäsenehdokkaiden nimeäminen sote-neuvottelukuntaan

Esitys: Aluehallitus päättää nimetä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaat sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaan seuraavasti:

· väliaikainen hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen (ensisijaisesti jäsen)

· ma. hallintojohtaja Petja Harakka (ensisijaisesti varajäsen)

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 96 Valtuustoaloite Palvelujen yksikkökustannusten avaaminen ja tuotantokustannusten vertailu

Esitys: Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen (Palvelujen yksikkökustannusten avaaminen ja tuotantokustannusten vertailu) valmisteltavaksi hyvinvointialueen hallintoon.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.