Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 31.10.23

Aika 31.10.2023, klo 14:30

Järvenpää

Käsitellyt asiat

§ 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 11.10.2023 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Aluehallitus päätti lisäksi ottaa §:t 283–285

ylimääräisinä lisäasioina käsiteltäväksi                                

§ 273 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • Organisaation tarkastelu
 • Lääkäreiden palkkausjärjestelmä ja sotesopimus
 • Konsernin organisaation esittely
 • ICT:n organisaation esittely
 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 274 Hakemus vuoden 2024 lainanottovaltuuden muuttamiseksi

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

että Keski-Uudenmaan hyvinvointialue hakee korotusta vuoden 2024 

 1. lainanottovaltuuteen sekä
 2. esittää hyvinvointialueen edustajaksi valmisteluryhmään vt.  hyvinvointialuejohtajan sekä ryhmän pysyväksi asiantuntijaksi rahoitus- ja talousjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 275 Hyvinvointialuetodistusohjelma

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

esittää aluehallitukselle, että se esittää 

aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

 1. hyväksyä lyhytaikaista rahoitusta varten perustettavaksi velkaohjelmiksi  hyvinvointialuetodistusohjelmat tai vaihtoehtoisesti nimeämistavan mukaan  kuntatodistusohjelmat seuraavien rahalaitosten kanssa: Nordea Bank Abp,OP  Yrityspankki Oyj,Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminta, Aktia pankki Oyj,Swedbank AB (Publ) Suomen sivuliike sekä Danske Bank A/S  Suomen sivuliike
 2. asettaa rahalaitoskohtaiseksi limiitiksi 150 Me ja  että lyhytaikaista lainaa voi olla  kerrallaan nostettuna yhteensä kaikilta rahalaitoksilta enintään 150 Me.  
 3. korottaa Kuntarahoituksen kanssa tehtyä hyvinvointialuetodistusohjelman limiittiä 150 Me:on.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 276 Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää esittää edelleen aluevaltuustolle vuoden 2023 talousarvion muuttamista liitteen mukaisesti. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 277 Hyvinvointikertomus 2022

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi päivitetyn Alueellisen hyvinvointikertomuksen 2022 täydennettynä indikaattoriliitteellä ja Kansallisella terveysindeksillä 2019-2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 278 Sisäisen tarkastuksen pitkän aikavälin suunnitelma 2023–2025 ja vuosisuunnittelu 2023–2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. hyväksyä liitteenä olevan pitkän aikavälin suunnitelman vuosille 2023–2025 ja vuosisuunnitelman vuosille 2023–2024,
 2. oikeuttaa hyvinvointialueen johtajan tekemään vuosisuunnitelmaan tarpeellisia tarkennuksia ja lisäyksiä.

Päätös: Päätettiin jättää asia pöydälle.

§ 279 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Uudenmaan Työterveys Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 17.11.2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. Merkitä tiedoksi Uudenmaan Työterveys Oy:n kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 17.11.2024.
 2. Nimetä Pirjo Laitinen-Parkkosen yhtiökokousedustajaksi Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouksiin ja varalle Päivi Tarsian.
 3. Antaa toimiohjeen noudattaa kokouksessa esityslistan mukaisia ja mahdollisesti kokouksessa tehtyjä pohjaehdotuksia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 280 Aluevaltuuston kokoukset keväällä 2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 kevään kokousaikataulun seuraavasti:
 • torstaina 25.1.2024 klo 18 varapäivä (kokousta ei pidetä, mikäli joulukuun kokouksessa ehditään käsitellä kaikki asiat)
 • torstaina 22.2.2024 klo 18
 • torstaina 2.5.2024 klo 18
 • torstaina 13.6.2024 klo 18

Päätös: Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 kevään

kokousaikataulun seuraavasti:

 • torstaina 25.1.2024 klo 18 varapäivä (kokousta ei pidetä, mikäli joulukuun kokouksessa ehditään käsitellä kaikki asiat)
 • torstaina 7.3.2024 klo 18
 • torstaina 2.5.2024 klo 18
 • torstaina 13.6.2024 klo 18

§ 281 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 282 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 283 LISÄPYKÄLÄ: Eron myöntäminen Nina Pietilälle aluehallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Päätösehdotus: Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Nina Pietilälle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenen tehtävästä
 2. valitsee Nina Pietilän tilalle uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 284 LISÄPYKÄLÄ: Eron myöntäminen Onni Rostilalle aluevaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää eron Onni Rostilalle aluevaltuuston jäsenyydestä
 2. merkitsee tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja on kutsunut Onni Rostilan tilalle aluevaltuuston jäseneksi Perussuomalaisten 1. varavaltuutetun Tiina Karhusen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 285 LISÄPYKÄLÄ: Eron myöntäminen Reija Taupilalle aluehallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Reija Taupilalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenen tehtävästä
 2. valitsee Reija Taupilan tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.