Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 30.1.24

Aluehallitus
Aika 30.1.2024, klo 14:30
Järvenpää

Käsitellyt asiat

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 2.2.2024
lukien.

Päätösehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan
kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§11 Tiedoksi

Iltakouluasia:

  • Tila- ja tukipalvelujohtajan rekrytoinnin eteneminen
  • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
  • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
  • Tiedoksi:
    Nuorisovaltuuston Toimintakertomus 2023
    Päätösehdotus:
  • Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.
  • Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 12 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen TKIO-ohjelma 2023–2035

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää
hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen TKIO-ohjelman vuosille 2023–
2035.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 13 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuullisuusohjelma 2023–2030

Päätösehdotus:
Aluehallitus päättää:
Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se hyväksyy

Aluehallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuullisuusohjelman vuosille 2023–2030.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 14 Toimen muuttaminen viraksi ja virkojen perustaminen 30.01.2024

Päätösehdotus:
Aluehallitus päättää:

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 15 Aluevaltuuston 25.1.2024 päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Aluehallitus päättää:

Aluehallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 25.1.2024 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 16 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024

Päätösehdotus:
Aluehallitus päättää:

Merkitään tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 17 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:
Aluehallitus päättää:

Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan