Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 28.2.23

Aluehallitus

Aika 28.2.2023, klo 14:30

Järvenpää-talo

Käsitellyt asiat

§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 15.2.2023 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:                   Hyväksyttiin esityksen mukaan.           

§ 48 Tiedoksi

Iltakouluasia

 • Strategian toimeenpanon viitekehys
 • Aluehallituksen puheenjohtajan ajankohtaiset
 • HVA-johtajan kehityskeskusteluun valmistautuminen

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös: Päätettiin muuten esityksen mukaan mutta HVA-johtajan kehityskeskusteluun valmistautuminen -asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

§ 49 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n perustaminen, osakeanti ja osakassopimuksen hyväksyminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita ja
 2. hyväksyä liitteenä olevan yhtiön osakassopimuksen.

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita ja
 2. hyväksyä liitteenä olevan yhtiön osakassopimuksen.
 3. Hyvinvointialueyhtiö Oy:n toiminnan käynnistymisestä ja sen tuloksellisuudesta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kannalta annetaan selvitys aluehallitukselle yhtiön ensimmäisen toimintavuoden perusteella vuoden 2024 aikana. 

§ 50 Talouden tasapainottamis- ja muutosohjelma

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää käynnistää talouden tasapainottamis- ja muutosohjelman tavoitteena kattaa alijäämä vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lisäksi aluehallitus ohjeistaa palvelualueita ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut-kokonaisuutta etsimään säästöjä vähintään 10 Me vuoden 2023 alijäämän pienentämiseksi.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle.

§ 51 HUS seurantaryhmän nimeäminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. nimetä HUS-työryhmän, jonka jäseninä ovat hyvinvointialuejohtaja, johtajaylilääkäri, aluehallituksen puheenjohtaja sekä kaksi Keski-Uudeltamaalta olevaa HUS-yhtymän hallituksen jäsentä, joiden varalla toimivat heidän varajäsenensä.
 2. että työryhmän tehtävänä on osana omistajaohjausta koordinoida, yhteensovittaa ja valmistella hyvinvointialueen kantaa HUS-yhtymässä päätöksentekoon tuleviin asioihin, ja:
 3. päättää nimetä työryhmälle puheenjohtajan

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. nimetä HUS-työryhmän, jonka jäseninä ovat hyvinvointialuejohtaja, johtajaylilääkäri, Tepasan palvelujohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja sekä kaksi Keski-Uudeltamaalta olevaa HUS-yhtymän hallituksen jäsentä, joiden varalla toimivat heidän varajäsenensä.
 2. että työryhmän tehtävänä on osana omistajaohjausta koordinoida, yhteensovittaa ja valmistella hyvinvointialueen kantaa HUS-yhtymässä päätöksentekoon tuleviin asioihin,
 3. että työryhmä voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kuultaville henkilöille ja:
 4.  nimetä työryhmälle puheenjohtajaksi aluehallituksen puheenjohtajan.

§ 52 Hyvinvointialuejohtajan sijaisjärjestelyt

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

Aluehallitus päättää, että hyvinvointialuejohtajan varahenkilöinä toimivat seuraavat viranhaltijat:

 1. hallintojohtaja
 2. palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut
 3. palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 53 Toimien muuttaminen viraksi 28.02.2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat toimien muuttamiset viroiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 54 Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus hyväksyy nuorisovaltuuston valitseman varsinaisen edustajan Anniina Nurron ja varaedustajan Heta Kyytisen kehittämis-​ ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 55 Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen palveluiden järjestämisen lautakuntaan

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus hyväksyy nuorisovaltuuston valitseman varsinaisen edustajan Onni Pusan ja varaedustajan Eero Aittokallion palveluiden järjestämisen lautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 56 Vammaisneuvoston edustajien nimeäminen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan ja palveluiden järjestämisen lautakuntaan

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

Aluehallitus hyväksyy vammaisneuvoston valitsemat edustajat:

 • Kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan varsinaiseksi edustajaksi Taina Kölhi ja varaedustajaksi Katja Pohjolainen
 • Palveluiden järjestämisen lautakuntaan varsinaiseksi edustajaksi Sanna-Kaisa Patjas ja varaedustajaksi Liisa Jenkins

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 57 Vanhusneuvoston edustajien nimeäminen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus hyväksyy vanhusneuvoston valitseman varsinaisen edustajan Riitta Puupposen ja varaedustajan Liisa Majasen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 58 Vanhusneuvoston edustajien nimeäminen palveluiden järjestämisen lautakuntaan

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus hyväksyy vanhusneuvoston valitseman varsinaisen edustajan Veikko Ollilan ja varaedustajan Lars-Erik Wilskmanin palveluiden järjestämisen lautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 59 Valtuustoaloite 16.2.2023: Ostolaskujen julkaiseminen verkkosivuilla avoimena datana

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

§ 60 Valtuustoaloite 16.2.2023: Sote -yhteishankintayhtiön perustamisselvityksen tekeminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

§ 61 Valtuustoaloite 16.2.2023: 24/7 digitaalinen palvelukeskus Keski-Uudellemaalle

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

§ 62 Aluevaltuuston 16.2.2023 päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 16.2.2023 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 63 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 64 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.