Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 27.9.22

Aika 27.9.2022, klo 15:45

Paikka Järvenpää-talo, Järvenpää

Käsitellyt asiat

§ 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluehallitus päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 120 Aluevaltuuston 22.9.2022 päätösten täytäntöönpano

Esitys: Aluehallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 22.9.2022 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 121 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 122 Sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja suunnitelma

Esitys: Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 123 Osallistuminen Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustushaun toiseen vaiheeseen

Esitys: Aluehallitus päättää. Osallistua Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustushaun toiseen vaiheeseen Kestävä kasvu -hankkeella esitetyn suunnitelman mukaisesti

valtuuttaa hyvinvointialueen johtajan tarvittaessa täsmentämään suunnitelmaa ja hankehakemusta siten, että ne täyttävät hankeoppaassa ja mahdollisissa lisäselvityspyynnöissä asetut kriteerit

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 124 Esihenkilövirkojen perustaminen vammaispalveluihin, päihde- ja mielenterveyspalveluihin ja opiskelijahuoltoon

Esitys: Aluehallitus päättää perustaa uudet virat esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 125 Vuoden 2023 talousarvion laadinnan lähtökohdat

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion valmistelun tilanteen ja ohjeistaa jatkovalmistelua.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 126 Hyvinvointialuetodistusohjelman perustaminen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja limiitin vahvistaminen

Esitys: Aluehallitus esittää aluevaltuustolle,​ että aluevaltuusto päättää:

hyväksyä lyhytaikaista rahoitusta varten perustettavaksi velkaohjelmaksi hyvinvointialuetodistusohjelman Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja

vahvistaa hyvinvointialuetodistusohjelman limiitiksi eli enimmäismääräksi 80.000.000 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 127 Investointisuunnitelma

Esitys: Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2023–2026 sekä vuosille 2024–2027.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.