Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 25.10.22

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus

Aika 25.10.2022, klo 19:00

Paikka Teams

§ 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 147 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 148 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin 26.10. yhtymäkokouksessa

Esitys: Aluehallitus päättää

1. nimetä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen loput ehdokkaat HUS-yhtymän lähipalvelu- ja integraatiolautakuntaan sekä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakuntaan seuraavasti:

· lähipalvelu- ja integraatiolautakuntaan:

o varajäseneksi Virpi Räty (KOK)

· tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakuntaan:

o jäseneksi Jouni Maijala (PS)

2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen valittavista henkilöistä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 149 Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus

Esitys: Aluehallitus päättää

1. että asia käsitellään hallintosäännön mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta,

2. hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulaisen johtajasopimuksen

3. valtuuttaa aluehallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen hyvinvointialueen puolesta

4. lähettää allekirjoitetun johtajasopimuksen aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.