Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 24.1.23

Aluehallitus

Aika 24.1.2023, klo 14:30

Teams

Käsitellyt asiat

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 25.1.2023 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 15 Tiedoksi

Iltakouluasia

 • Hva-johtajan valinta, lausunnon valmistelu

Päätösehdotus: Aluehallitus päättää

 1. että asia käsitellään hallintosäännön mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta
 2. merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 16 Tiedoksi

Iltakouluasia

 • Puntaroivat asiakasraadit
 • Päivystyksen ajankohtainen tilanne
 • Ateria- ja siivouspalvelusopimuksen käynnistyminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 17 Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen valinta

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää ehdottaa

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 • myöntää Mari Simelius-Hulmille eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä
 • valitsee Mari Simelius-Hulmin tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 18 Yhteistyötoimikunnan / työsuojelutoimikunnan jäsenten täydentäminen

Päätösehdotus: Aluehallitus esittää

Yhteistyötoimikuntaa/työsuojelutoimikuntaa täydennetään seuraavilla työnantajan edustajilla (lisäys liitteeseen 2)

–    aluehallituksen puheenjohtaja

–    integraatiojohtaja

–    asiakasohjauksen päällikkö

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 19 Valtuustoaloite hyvinvointialueen ilmasto- ja ympäristöstrategiasta

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.  

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 20 Valtuustoaloite ikääntyneiden toimintakyvyn systemaattisesta seurannasta

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 21 Valtuustoaloite päätösten vaikutuksista ympäristöön

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 22 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.