Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 23.5.23

Aluehallitus

Aika 23.5.2023, klo 14:30

Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§ 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 15.2.2023 lukien.

Päätösehdotus:       

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:                        Hyväksyttiin esityksen mukaan.                 

§ 142 Tiedoksi

Iltakouluasia

 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • HVA-ohjelma henkilöstö
 • HVA-ohjelma viestintä
 • Aluehallituksenpuheenjohtaja ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 143 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen 15.6.2023 HUS yhtymäkokousta varten

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 15.6.2023 kokoukseen.
 2. nimetä yhtymäkokousedustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 15.6.2023.
 3. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätös: Aluehallitus päätti

 1.  merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 15.6.2023 kokoukseen.
 2.  nimetä yhtymäkokousedustajaksi Helinä Pertun ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Petja Harakan HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 15.6.2023.

§ 144 Kutsu Istekki Oy:n osakaskokoukseen 31.5.2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

Aluehallitus päättää

 1. merkitä Istekki Oy:n osakaskokouskutsun tiedoksi
 2. päättää nimetä hyvinvointialueen edustajan Istekki Oy:n osakaskokoukseen.

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä Istekki Oy:n osakaskokouskutsun tiedoksi
 2. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Istekki Oy:n osakaskokoukseen Antti Ylä-Jarkon.

§ 145 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:     Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 146 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 147 Hyvinvointialuejohtajan vuosittaiset tavoitteet 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

Aluehallitus päättää

 1. että asia käsitellään hallintosäännön mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta,
 2. että puheenjohtaja toimii kokouksen sihteerinä asian käsittelyn ajan,
 3. hyväksyä selostusosan mukaisesti hyvinvointialuejohtajalle asetetut tavoitteet vuodelle 2023.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 148 Eron myöntäminen aluehallituksesta ehdollisena ja uuden jäsenen valitseminen (lisäpykälä)

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

Aluehallitus päättää

 1. että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka se on lisätty esityslistalle kokouskutsun lähettämisen jälkeen.

Lisäksi aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Irma Pahlmanille eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenen ja 2. varapuheenjohtajan tehtävästä
 2. valitsee Pahlmanin tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen
 3. valitsee aluehallitukseen 2. varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.