Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 21.3.23

Aluehallitus

Aika 21.3.2023, klo 14:30

teams

Käsitellyt asiat

§ 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 15.3.2023 lukien.

Päätösehdotus:       

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                                             

§ 82 Tiedoksi

Iltakouluasia

 • Tuusulan hyvinvointikeskus, projektipäällikkö Riina Kotaviita, kansliapäällikkö Virpi sailas, rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia
 • TA2024 prosessi, rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia
 • HUS järjestämissopimuksen tilanne, johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen
 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Lisäksi aluehallituksen tietoon saatetaan Valviran ja Aluehallintoviraston yhteinen ohjekirje kaikille hyvinvointialueille hoitoon pääsystä (liitteenä) ja lastensuojelun ensisijaisesta valvonta- ja toimintavastuusta sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien ja käsittelyaikojen noudattamisessa (liitteenä).

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 83 TKIO-toiminnan lähtökohdat

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää merkitä TKIO-toiminnan lähtökohdat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 84 Erillisrahoitushankkeet, tilannekuva

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää merkitä erillisrahoitushankkeiden tilannekuvan tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 85 Valtuustoaloitteet 2022

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 86 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää merkitä päätökset ja ilmoitukset tiedoksi.

Päätös:     Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 87 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus päättää todeta, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.