Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 18.6.24

Aluehallitus

Aika 18.6.2024, klo 14:30

Krapi

Käsitellyt asiat

§ 170 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 14.6.2024 lukien.

Päätösehdotus:       

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:                        Hyväksyttiin esityksen mukaan.                 

§ 171 Hankintapäätös: palveluntuottajarekisterin (dps) sisäinen tarjouspyyntö luokka 1 henkilökohtainen apu

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. valita henkilökohtaisen avun palveluntuottajiksi liitteen 3 Valitut palveluntuottajat osat 1–3 mukaiset palveluntuottajat, liitteen mukaisessa etusijajärjestyksessä,
 2. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset,
 3. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan päättämään mahdollisen hankintapäätöstä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen,
 4. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan tekemään päätöksen mahdollisen option käytöstä hankinnassa ja
 5. että pykälä tarkastetaan välittömästi kokouksessa ja että päätös voidaan panna täytäntöön, kun se on tehty ja allekirjoitettu.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 172 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • vt. Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 173 Taloussuunnitelman kehys vuosille 2025–2027

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että aluehallitus hyväksyy

 1. vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kehyksen liitteen mukaan huomioiden HUSin yhtymäkokouksen 13.6.2024 kehyksestä tehdyn päätöksen
 2. taloussuunnitelman laadintaohjeen
 3. taloussuunnitelman valmisteluaikataulun.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Olli Savela jätti päätökseen eriävän mielipiteen perusteluineen.

§ 174 Oikaisuvaatimus perhehoitajan kulukorvausvaatimukseen 8.3.2024 annetusta päätöksestä

Päätösehdotus:

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 175 Aluevaltuuston 13.6.2024 päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 13.6.2023 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 176 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:     Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 177 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.