Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 17.1.23

Aluehallitus

Aika 17.1.2023, klo 14:30

Järvenpää-talo

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 18.1.2023 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 2 Tiedoksi

Perustelut: Iltakouluasia

 • Lasteri selonteko

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja merkittiin lisäksi tiedoksi aluehallituksen

puheenjohtajan osallistuminen hyvinvointialueiden aluehallitusten puheenjohtajien

kokoustilaisuuteen 8.-​9.2.2023 Lahdessa.

§ 3 Vammaispalvelujen perhehoidon soveltamisohjeet ja hoitopalkkiot ja kustannusten korvaaminen 1.1.2023 alkaen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää;

 • hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaispalvelujen perhehoidon soveltamisohjeet sekä hoitopalkkiot ja muiden kustannusten korvaamisen tasot 1.1.2023 alkaen liitteissä esitetyn mukaisina ja
 • tarkistaa pykälän kokouksessa ja panna päätöksen täytäntöön heti

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.,

§ 4 Ikäihmisten perhehoidon palkkiot, kulukorvaukset ja soveltamisohjeet

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ikäihmisten perhehoidon soveltamisohjeet sekä hoitopalkkiot ja muiden kustannusten korvaamisen tasot 1.1.2023 alkaen liitteissä esitetyn mukaisina ja
 • tarkistaa pykälän kokouksessa ja panna päätöksen täytäntöön heti

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.,

§ 5 Perhehoitoyksikkö Pihlajan hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja kilometrikorvaukset 1.1.2023 alkaen

Päätösehdotus: Aluehallitus päättää

 • hyväksyä Perhehoitoyksikkö Pihlajan perhehoidon, tukiperhetoiminnan ja tukihenkilötoiminnan hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja kilometrikorvaukset liitteen mukaisesti 1.1.2023 alkaen ja
 • tarkistaa pykälän kokouksessa ja panna päätöksen täytäntöön heti

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.,

§ 6 Uusien jäsenten nimeäminen vanhusneuvostoon

Päätösehdotus:

Aluehallitus nimeää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon toimikaudelle 2022–2025 kaksi henkilöä lisää:

 • Terhi Niinikoski, Pornainen
 • Veijo Peltola, Mäntsälä        

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.,

§ 7 Jäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää nimetä Niina Pohjosen Mäntsälän edustajaksi hyvinvointialueen vammaisneuvostossa toimikaudelle 2022–2025 Malla Parkkosen tilalle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.,

§ 8 Virkojen perustaminen 17.01.2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.,

§ 9 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Tuottavuuden tavoittelu ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin satsaamalla

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää ottaa asian käsittelyyn hyvinvointialueella ja merkitä asian tiedoksi sekä lähettää sen edelleen valmisteltavaksi integraatiojohtajalle ja rahoitus- ja talousjohtajalle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.,

§ 10 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Kuntien palvelutasoon suunnitelluista merkittävistä muutoksista kuntayhtymän johdon ja kunnan johdon tiedoksi suunnitelmavaiheessa

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. ottaa asian käsittelyyn hyvinvointialueella ja
 2. ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

1.hyväksyy edellä valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja

                2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.,

§ 11 Vastaus valtuustoaloitteeseen ennakoivin terveystarkastusten järjestämisestä

Esitys: Aluehallitus päättää

1. ottaa asian käsiteltäväksi hyvinvointialueella ja

2. ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. hyväksyä valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja

2. todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.,

§ 12 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.,