Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 16.5.23

Aluehallitus

Aika 16.5.2023, klo 14:30

Hotel Sveitsi

Käsitellyt asiat

§ 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 15.2.2023 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                                   

§ 131 Tiedoksi

Iltakouluasia

 • Katsaus palvelujen verkon valmisteluun
 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymäaikaisen palkkariidan sovitteluprosessin eteneminen
 • Aluehallituksen puheenjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 132 HUS-järjestämissopimus

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan HUS-järjestämissopimuksen (liite 1).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 133 Henkilöstöohjelma ja pääluottamusmiesten näkemykset ohjelmasta

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää merkitä henkilöstöohjelman ja pääluottamusmiesten näkemykset ohjelmasta tiedoksi.

Päätös: Aluehallitus päätti merkitä henkilöstöohjelman valmistelutilanteen ja pääluottamusmiesten näkemykset tiedoksi.

§ 134 Ikääntyneiden kotihoidon, perhehoidon ja asumispalveluiden asiakasmaksujen määrittäminen ja soveltamisohje -asiakirjan päivittäminen sekä yhteisöllisen asumisen tukipalvelumaksu

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

Aluehallitus päättää,

 1. hyväksyä ikääntyneiden kotihoidon, perhehoidon ja asumispalveluiden asiakasmaksujen soveltamisohjeen liitteen 1 mukaisesti.
 2. ​​​​yhteisöllisen asumisen tukipalvelumaksun käyttöön ottamisesta vaihtoehto A:n mukaisesti tai, että tukipalvelumaksua ei oteta käyttöön vaihtoehto B:n mukaisesti (liite 2).

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti: Aluehallitus päätti ehdottaa, että aluevaltuusto päättää 

1.    hyväksyä ikääntyneiden kotihoidon, perhehoidon ja asumispalveluiden asiakasmaksujen soveltamisohjeen liitteen 1 mukaisesti. 

2.    yhteisöllisen asumisen tukipalvelumaksun käyttöön ottamisesta vaihtoehto A:n mukaisesti.

§ 135 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n osakassopimuksen; ja
 2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan hyväksymään sopimukseen ennen sen allekirjoittamista mahdollisesti tarvittavat tekniset ja vähäiset korjaus- tai muutostarpeet.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 136 Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokousedustaja ja toimiohjeet

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouskutsun;
 2. valita yhtiökokousedustajan Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouksiin;
 3. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia ja että hallitukseen valitaan 5 jäsentä ja hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan; ja
 4. nimetä yhtiön hallitukseen kolme ehdokasta ja näiden keskuudesta ehdokkaan puheenjohtajaksi.

 Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä tiedoksi Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouskutsun; 
 2. valita yhtiökokousedustajaksi Susanna Pitkäsen Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouksiin; 
 3. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen noudattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia ja että hallitukseen valitaan 5 jäsentä ja hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan; ja
 4. nimetä yhtiön hallitukseen ehdokaaksi Susanna Pitkänen, Pirjo Laitinen-Parkkonen ja Taneli Kalliokoski ja että Kalliokoskea ehdotetaan puheenjohtajaksi.

§ 137 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 138 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 139 Eron myöntäminen aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävästä Eemeli Peltoselle ja aluevaltuuston puheenjohtajan valitseminen (lisäpykälä)

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se päättää

 1. myöntää Eemeli Peltoselle eron aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävästä,
 2. valita aluevaltuuston puheenjohtajan, ja
 3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 140 Eron myöntäminen Onni Rostilalle aluehallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen (lisäpykälä)

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

Aluehallitus päättää

 1. että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikka se on lisätty esityslistalle kokouskutsun lähettämisen jälkeen.

Lisäksi aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Onni Rostilalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsenen tehtävästä
 2. valitsee Onni Rostisen tilalle uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.