Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 16.1.24

Aluehallitus

Aika 16.1.2024, klo 14:30

Järvenpää

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 19.1.2024 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                               

§ 2 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin??
 • Tuusulan sote-keskushanke, ohjausryhmä
 • Johdon palkkausjärjestelmä 
 • Johdon tehtävät 

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 3 Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelma

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä

 1. liitteen mukaisen palvelujen verkostosuunnitelman 2023–2030 ja
 2. edellä listatekstissä esitetyt periaatteet 1–7.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 4 Hallintosäännön päivittäminen 12.2.2024 lukien

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se hyväksyy

 1. liitteessä Esittelijän ehdotus_Hallintosäännön muutokset 25.1.2024 esitetyt muutokset hallintosääntöön ja
 2. muutokset tulevat voimaan 12.2.2024 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 5 Pasi Solosen eronpyyntö aluevaalilautakunnasta ja uuden jäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. Pasi Solosen luottamustoimen päättyneeksi
 2. valitsee hänen tilalleen aluevaalilautakuntaan uuden jäsenen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 6 Valtuustoaloite vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi Ikäihmisten ja vammaisten palvelujohtajalle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 7 Osallistujien nimeäminen Etelä-Suomen yhteistyöalueen aamukouluun 26.1.2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää nimetä osallistujat aamukouluun 26.1.2024.

Päätös: Aluehallitus päätti nimetä osallistujiksi hyvinvointialuejohtaja, aluevaltuuston puheenjohtajisto, aluehallituksen jäsenet, lukuun ottamatta Taneli Kalliokoskea.

§ 8 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 9 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.