Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 15.11.22

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus

Aika 15.11.2022, klo 14:30

Paikka Järvenpää-talo

§ 162 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 163 Tiedoksi

Esitys: Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 164 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pysyvien vastaavien menojen poistosuunnitelma

Esitys: Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle että se päättää liitteenä olevan pysyvien vastaavien menojen poistosuunnitelman hyväksymistä 1.1.2023 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 165 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Esitys: Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 166 Valtuustoaloite Palvelujen yksikkökustannusten avaaminen ja tuotantokustannusten vertailu

Esitys: Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy yllä olevan vastauksen palvelujen yksikkökustannusten avaamisesta ja tuotantokustannusten vertailusta tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 167 Esitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palkitsemisen kokonaisuudeksi ja henkilöstöeduiksi

Esitys: Aluehallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset henkilöstöedut ja palkitsemisen käytännöt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 168 Virkojen perustaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Esitys: Aluehallitus päättää perustaa liitteessä olevat virat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle eri palvelualueille ja tulosyksiköihin sekä määrittää perustettavien virkojen kelpoisuusehdot liitteenä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.